square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Belastingplan 2023: Duurzaamheid

Energiebesparing, CO2 vermindering en stikstofbeperking. Er is momenteel een hoop gaande in ons land op het gebied  van ‘vergroenen’ en de zoektocht naar de manier waarop. De onderstaande plannen zijn te verwachten met Prinsjesdag.

De energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen zullen meer moeten gaan besparen er komt ook meer bevoegdheid en budget voor controleurs om er op toe te zien dat de normen gehaald worden. Zo kunnen zij straks verbruik gegevens opvragen bij de netbeheerders. Ook grote energieverbruikers worden verplicht te verduurzamen en de CO2 uitstoot te reduceren. Of de plicht uitgebreid wordt voor de glastuinbouw wordt nog bekeken. Dit heeft minister Jetten bekend gemaakt via een brief aan de Tweede Kamer. Samen met MBK Nederland wordt er gekeken naar hoe het MKB kan worden gestimuleerd om te verduurzamen. Wanneer het mogelijk is om een investering binnen 5 jaar terug te verdienen dan worden bedrijven met 50.000 kWh elektriciteit verbruik of 25.000 m3 aardgasverbruik verplicht de mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen. Er komen geactualiseerde lijsten met Erkende Maatregelen. Deze maatregelen gaan in per 2023 als het aan minister Jetten ligt.

Woningen isoleren

Woningeigenaren worden gestimuleerd om hun woning te isoleren, waarbij lage- en middeninkomens extra worden ondersteund. De verhuurdersheffing zal worden afgeschaft en er worden met huurcorporaties bindende prestatieafspraken gemaakt over het benutten van de investeringscapaciteit in flexwoningen, renovatie, verduurzaming en betaalbare huurwoningen. Verhuurders van slecht geïsoleerde huurwoningen worden met normeringen en positieve prikkels gestimuleerd om te verduurzamen. Woningen met een slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. 

Nultarief btw zonnepanelen

Voor woningen komt er een nultarief in de btw voor de aanschaf van zonnepanelen. Hierdoor betaalt de woningeigenaar geen btw meer voor de aanschaf én installatie van zonnepanelen. Dit heeft ook voor de Belastingdienst een voordeel. Aangezien deze niet langer de aanmeldingen en btw-aangiften van particuliere zonnepaneelhouders hoeft te verwerken. Dit zorgt voor een verlichting van de uitvoeringsdruk.

Vervoer

Uiterlijk in 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Elektrisch rijden zal worden gestimuleerd (ook voor tweede handsauto’s). Er worden voorbereidingen getroffen voor het rekening rijden. Meer over deze maatregelen vind je in het artikel over de auto. Verder zullen er met het bedrijfsleven en overheid afspraken gemaakt moeten worden over thuiswerken. Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten met ingang van 1 januari 2023 de CO2-uitstoot van de reizen van de werknemers gaan registreren. Per 2026 zou er zelfs emissiegrenswaarde komen en moeten er maatregelen worden genomen om de CO2 te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: meer thuiswerken en online vergaderen, meer gebruik maken van fiets en OV, schoner reizen door een wagenpark met elektrische auto’s en een hogere kilometervergoeding voor werknemers met een auto met een lage CO2-uitstoot.

Energiebelasting  

Er komt een verhoging van de tarieven in de hoge verbruiksschijven van gas en elektriciteit. Tegelijkertijd zullen de tarieven in de tweede en derde schijf van de Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie vanaf 2023 worden verlaagd. De wijzigingen van de tariefstructuur worden nog uitgewerkt.

Meer belasting op gas minder op elektriciteit voor o.a. huishoudens.
In de periode 2023 – 2028 verhoogt de regering het tarief van de eerste schijf gas in de energiebelasting met 5,23 cent per m3. Het tarief van de eerste schijf elektriciteit wordt met het zelfde bedrag verlaagd per kWh.

De belasting op de energierekening bij huishoudens krijgt een structurele verlaging, de verlaging wordt echter wel minder (naar verwachting 27,47 euro per elektriciteitsaansluiting).

Afschaffing ODE
Doordat de ODE (opslag duurzame energie) niet meer gekoppeld wordt aan de duurzaamheidssubsidie SDE++ is de ODE ten opzichte van de energiebelasting zijn functie verloren. De ODE wordt geïntegreerd in energiebelasting en per 2024 wordt de Wet ODE afgeschaft.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@JAN.nl 088-2202427 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Lees ook de overige artikelen uit de special van JAN©:
Inkomstenbelasting – de tarieven
Inkomstenbelasting – heffingskortingen
Inkomstenbelasting – wijzigingen voor ondernemers
DGA en VPB
Werkgevers en werknemers
Kindregelingen
De auto
De woning
Duurzaamheid
Overige maatregelen

Of de plannen daadwerkelijk zo doorgevoerd worden moeten we afwachten. JAN© houdt de ontwikkelingen op de voet in de gaten en verwerkt de wijzigingen z.s.m. op de betreffende pagina’s.

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.