square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
NOW 3.0 Vierde branche

JAN©

Belangrijke update NOW, lees dit ook als je nog géén NOW hebt aangevraagd!

Er is veel discussie geweest over hoe de NOW-regeling uitpakt. Er is nu meer duidelijkheid over een aantal bestaande NOW-dilemma’s. Ook is de omzetberekening aangepast en geeft het Kabinet aan wat te doen bij een gedaalde loonsom tijdens de steunperiode. Kun jij alsnog NOW aanvragen? Doe dit dan vóór 16 juli!

1. De TVL subsidie wordt niet meegenomen in de omzetbepaling vanaf NOW 3
De TVL wordt met terugwerkende kracht vanaf de NOW 3 derde tranche (steunperiode oktober tot en met december 2020) niet meer gezien als omzet voor de NOW. Dit betekent het in de praktijk:

Optie 1: Je hebt NOW 3 derde en/of vierde tranche en TVL aangevraagd:
De definitieve subsidie zal voor jou mogelijk hoger uitvallen dan vooraf ingeschat. Een en ander hangt natuurlijk mede af van het daadwerkelijke omzetverlies. Aanpassing van het verwachtte omzetverliespercentage is voor de NOW 3 derde en vierde tranche helaas niet mogelijk. De Minister geeft aan dat dit bij de eindafrekening wordt rechtgetrokken.

Optie 2: Je hebt geen NOW 3 derde en/of vierde tranche aangevraagd omdat je vanwege de te ontvangen TVL niet aan een omzetverlies van minimaal 20% kwam: Je kan tot 16 juli a.s. alsnog een aanvraag voor de NOW 3 derde en/of vierde tranche (steunperioden oktober tot en met december 2020 of januari tot en met maart 2021) indienen, ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken. Dit kan door te bellen met UWV Telefoon NOW: 088 – 898 20 04.

Optie 3: Je hebt de huidige NOW 3 vijfde tranche aangevraagd en daarbij rekening gehouden met de nog te ontvangen TVL: Neem dan tot 16 juli a.s. contact op met het UWV op bovenstaand telefoonnummer en vraag om het omzetverliespercentage aan te passen. Je zal dan nog een nabetaling van het voorschot ontvangen op basis van het juiste percentage omzetverlies. Wanneer je dit niet tijdig aangeeft bij het UWV, dan zal dit worden rechtgetrokken bij de eindafrekening

2. Incidenteel hogere beloningen
Je kunt bezwaar maken tegen de eindbeschikking indien er sprake is van een loonsomdaling over de steunperiode als gevolg van incidenteel hogere beloningen in de referentiemaand. Dit betekent het in de praktijk:

Wanneer je door middel van, objectief verifieerbare, gegevens uit de loonadministratie kunt aantonen dat de loonsom over de referentiemaand niet representatief is kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake was van het uitbetalen van de eindafrekening van ex-werknemers, bonussen en/of gratificaties, vakantiedagen en/of overuren. Het UWV zal dit bezwaar beoordelen en kan (als zij het bezwaar gegrond acht) deze incidentele beloningen uit de loonsom filteren.
Is jouw loonsom gedaald wegens het uit diensttreden van werknemers? Dan vindt er geen correctie plaats. Dit is een bewuste keuze van het Kabinet geweest. Werkgevers worden op deze manier gestimuleerd om de loonsom gelijk te houden en dus de werkgelegenheid te behouden.

Duidelijkheid over dilemma’s
Tot slot geeft de Minister aan dat er weliswaar beperkt ruimte is voor maatwerk, maar dat er tegelijkertijd enkele patronen zijn te zien in veel voorkomende bezwaren. In deze gevallen kun je bezwaar maken tegen de eindbeschikking. Een aantal voorbeelden zijn gegeven:
– Wijzigingen van rechtsvorm zonder dat de bedrijfsvoering is veranderd, zoals wanneer een eenmanszaak overgaat in een B.V.;
– samentellen loonheffingennummers zoals bij fusies en afsplitsingen in een concernrelatie zonder dat er wijzigingen in het werknemersbestand hebben plaatsgevonden;
– overige situaties die aangemerkt kunnen worden als opvolgend werkgeverschap, bijvoorbeeld inleenkrachten die na de referentiemaand in dienst komen van de inlener.

Wil je weten of het mogelijk is om in jouw situatie bezwaar te maken óf de NOW alsnog aan te vragen? Mijn collega’s én ik zijn je graag van dienst, neem contact op met mij via Marith Huijsman via 088-2202437, MarithHuijsman@JAN.nl of  Juristen@JAN.nl

Meer informatie over de NOW regeling vind je hier.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.