square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
JAN© Accountants & Adviseurs

JAN©

Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

De casus

Het gaat om een stichting welke als doel heeft het in algemeen belang leveren van een bijdrage aan de kunstzinnige vorming van kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk is (bron: de statuten). Het BPF Zorg en Welzijn (PFZW) voert de pensioenregeling van de bedrijfstak “zorg” uit waaronder vallen “welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening” en “kunstzinnige vorming”. De discussie gaat uiteindelijk om het begrip “beeldende vorming”.

Standpunt PFZW

PFZW stelt zich op het standpunt dat de werkgever onder hun verplichtstelling valt omdat ze kwalificeert als rechtspersoon die lessen, cursussen en/of projecten verzorgt op het terrein van beeldende vorming. Naar de mening van PFZW ziet het begrip “beeldende vorming” niet alleen op het (leren) produceren van beeldende producten maar ook op het (leren) begrijpen van beeldende producten. De activiteiten van de werkgever zijn gericht op het )leren) begrijpen van beeldende producten.

Het verweer

De werkgever stelt dat het begrip niet vastomlijnd is en daarom niet geschikt is als afbakeningscriterium in het verplichtstellingsbesluit. Het begrip beeldende vorming heeft volgens hem betrekking op het aanleren van praktische vaardigheden en zelfexpressie. Hierbij wordt verwezen naar het onderwijs. De activiteiten van de werkgever bestaan echter aan het overbrengen van kennis van en waardering voor aspecten van (onder andere) cultureel erfgoed, stedenbouw en architectuur. De lessen bevatten een praktisch gedeelte om te zorgen dat de kinderen de lesstof onthouden. Dit is echter ondersteunend aan het doel.

Waar het PFZW het begrip juist heel ruim uitlegt, legt de werkgever het begrip juist heel eng uit.

Oordeel rechtbank

De rechter ziet zich dus geplaatst voor de vraag wat exact de betekening is van het begrip “ beeldende vorming”. Het gaat er hierbij vanuit dat op het verplichtstellingsbesluit de zogenaamde cao-norm van toepassing is.

Deze norm houdt in dat aan een bepaling van de cao een uitleg naar objectieve maatstaven moet worden gegeven. Het gaat hierbij niet om wat de bedoeling was van de partijen die de cao tot stand hebben gebracht, maar naar de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoording waarin de cao is opgesteld. Hierdoor komt geen betekenis toe aan andere stukken dan de tekst van de cao omdat deze bij een willekeurige derde niet bekend zijn.

De rechter trekt dus de conclusie dat de formulering in het verplichtstellingsbesluit zodanig moet zijn dat het voor de gemiddelde werkgever bij lezing ervan duidelijk is, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat zijn bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer vallen. Het begrip “beeldende vorming” voldoet hieraan niet.

Partijen hebben over dit begrip uitvoerig gedebatteerd. De werkgever verwijst hierbij naar het onderwijs en het feit dat het begrip aan ontwikkeling onderhevig is geweest en het PFZW stelt hier tegenover dat een ruime uitleg aan het begrip gegeven dient te worden. De rechter ziet aanknopingspunten in beide stellingen. De Van Dale geeft geen duidelijkheid want hierin komt het begrip niet voor. Omdat de bewijslast ligt bij het fonds en deze geen inzage heeft kunnen geven in welke type werkgevers zijn aangesloten op basis van “kunstzinnige vormgeving” valt het oordeel ten nadele van het fonds uit.

Conclusie

De discussie over de diverse verplichtstellingsbesluiten zal wel nooit tot een eind komen. De belangen zijn hiervoor te groot. Deze casus laat goed zien dat het aan het fonds is om helder te maken welke werkzaamheden onder hun werkingssfeer vallen op een zodanige wijze dat hierover voor een werkgever geen onduidelijkheid kan, of zou moeten, bestaan.

Dat dit in een sterk veranderende (ondernemers) markt niet gemakkelijk is, zal zich de komende jaren in de rechtspraak veelvuldig laten zien.

Gerelateerde artikelen

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Kies je voor accepteren, dan plaatsen we alle cookies. Kies je voor afwijzen, dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je voorkeuren later nog aanpassen.

Accepteren Weigeren Meer opties

Deze website gebruikt cookies

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou en jouw internetgedrag verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Op basis daarvan passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Meer informatie lees je in ons cookie statement.

Functionele cookies
Arrow down

Functionele cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website. Ze stellen ons in staat om basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Arrow down

Analytische cookies helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. We verzamelen geanonimiseerde gegevens over pagina-interacties en navigatie, waardoor we onze site voortdurend kunnen verbeteren.

Marketing cookies
Arrow down

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel is om relevante advertenties te vertonen aan de individuele gebruiker. Door deze cookies toe te staan, help je ons relevante inhoud en aanbiedingen aan je te vertonen.

Accepteren Opslaan

Disclaimer

*Disclaimer: De uitkomst van de JAN© Fusies & Overnames Waarderingstool is geen specifieke waardebepaling, maar een eerste indicatie. JAN© Fusies & Overnames BV heeft geen zelfstandige beoordeling gemaakt van de onderneming. JAN© Fusies & Overnames BV geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake getrouwheid of volledigheid van de informatie die in deze waarderingstool zijn opgenomen. Deze waardebepaling is uitsluitend bedoeld voor overleg tussen JAN© Fusies & Overnames BV en de aanvrager en kan niet worden gezien als een aanbeveling om de onderneming te (ver)kopen tegen de rekenkundige uitkomst van de waarderingstool, noch als een garantie van JAN© Fusies & Overnames BV dat de onderneming ge- of verkocht kan worden tegen een prijs die overeenkomt met deze uitkomst. De waarde van een onderneming is niet objectief of eenduidig vast te stellen en per definitie ongelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen tussen koper en verkoper. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Vul je gegevens in

*Verplichte velden

EBITDA rekenhulp

EBITDA = bedrijfsresultaat vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen. Met deze rekenhulp bereken je jouw EBITDA. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een branche-specifieke multiple. Op basis van deze gegevens ontvang je een indicatie van jouw bedrijfswaarde. Vul de onderstaande bedragen in euro’s in.

Vul hier het bedrijfsresultaat voor belasting in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de rentelasten in van het meest recente boekjaar.
Vul hier de afschrijvingskosten in van het meest recente boekjaar.