square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Antwoorden op 8 vragen waar je als werkgever nu tegenaan zou kunnen lopen

JAN©

Antwoorden op 8 vragen waar je als werkgever nu tegenaan zou kunnen lopen

Antwoorden op 8 vragen waar je als werkgever nu tegenaan zou kunnen lopen

Het verdelen van werkzaamheden, het optimaal inzetten van het personeelsbestand en het verstrekken of intrekken van verlof. Hoe pak je dit aan als werkgever in deze uitdagende tijd?
Dit zijn een aantal onderwerpen waar de Juristen van JAN© momenteel veel vragen over krijgen.
JAN© heeft 8 veel gestelde vragen voor je samengevat.

1. Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor je werknemers binnen hun reguliere functie tijdelijk minder werk is. Hoe ga je daarmee om? Of anders gezegd mag je werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als je bijvoorbeeld een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling?

Als werkgever heb je de mogelijkheid  werknemers te vragen tijdelijk ander werk te doen. Je hebt immers een instructierecht. Dat betekent dat je werknemers aanwijzingen en instructies kunt geven over de uit te voeren werkzaamheden. In verband met de huidige situatie kun je werknemers ook vragen om tijdelijk andere dan de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.  Zo nodig moet je de werknemers expliciet instrueren over deze nieuwe werkzaamheden. Uiteraard moet het gaan om werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd.

Gaat het om een permanente overplaatsing of over een meer ingrijpende of permanente functiewijziging, dan zal een beroep op het instructierecht meestal niet slagen. De werklocatie en de functie-inhoud worden namelijk meestal gezien als arbeidsvoorwaarden, deze kun je niet wijzigen met een beroep op het instructierecht.

2. Is er wijziging van de arbeidsovereenkomst nodig?

Zijn de opgedragen werkzaamheden geheel afwijkend van de overeengekomen werkzaamheden, dan kan sprake zijn van een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Van belang is dan of er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. Je mag je echter alleen beroepen op een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding als je daarbij een zwaarwegend belang hebt. Meestal gaat het hierbij om bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

Bij een eenzijdig wijzigingsbeding gaat het vaak om collectieve wijzigingen voor een groep of alle werknemers die de werkgever wil doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van collectief vervoer voor ambulante werknemers.
Gaat het om ander passend werk voor slechts één werknemer, dan komt het beginsel van goed werkgever- en goed werknemerschap om de hoek kijken. Er moet worden gekeken naar de redelijkheid en billijkheid, waarbij geldt dat beide partijen hierin een verantwoordelijkheid hebben.

3. Hoe zet ik mijn werknemers op een andere manier nuttig in?

De periode dat er minder werk beschikbaar is kun je ook gebruiken om werknemers scholing aan te bieden. Zo zijn je werknemers weer helemaal up-to-date op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Ook zijn er wellicht werkzaamheden blijven liggen die nu kunnen worden opgepakt. Denk aan het herinrichten van de website of administratieve werkzaamheden.

4. Hoe zorg ik voor een veilige werk omgeving?

Van belang blijft dat je in het kader van de arbowetgeving moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet betekent dit dat je als werkgever werknemers moet voorzien van de nodige beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan een plastic glaswand bij klantcontacten. En zorg ervoor dat zij een instructie krijgen over hoe beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. Ook moet je werknemers wijzen op de eventuele risico’s die het werk met zich meebrengt.

5. Hoe ga je nu om met verlofaanvragen of een verzoek tot intrekken van verlof van werknemers?

Het coronavirus brengt ook de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Kan een werknemer bijvoorbeeld een verzoek doen om een geplande vakantie in te trekken en deze later in het jaar op te nemen bijvoorbeeld omdat een reis nu niet door kan gaan? Als uitgangspunt geldt dat verlof wordt vastgesteld naar de wens van de werknemer. Uiteraard mag een werknemer de werkgever wel verzoeken om een ingeplande vakantie in te trekken. Het is echter aan de werkgever om te besluiten of hij dat verzoek ook honoreert. Een werkgever is niet verplicht hierin mee te gaan. Indien een werkgever veel werk heeft op het moment waarop de vakantie plaats zou vinden dan zal dit tot weinig problemen leiden. Echter, wanneer er weinig werk is dan is dit een andere zaak. Het is aan de werkgever hierover een uitspraak te doen.

Het inleveren (terugtrekken) van de vakantie kan op een ander moment in het jaar leiden tot te weinig bezetting omdat iedereen dan wellicht tegelijk met vakantie wil gaan.

6. Kan je als een werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Een werkgever kan mits daar zwaarwichtige redenen voor aan te voeren zijn, na overleg met de werknemer, het verlof intrekken. Dit kan zijn door drukte of ziekte van een andere werknemer. Wel moet de werkgever in die situatie de eventuele schade vergoeden die de werknemer lijdt door de wijziging. Hierbij valt te denken aan de te maken annuleringskosten. Een werkgever mag niet al te snel overgaan tot het intrekken van de verlofaanvraag. Eerst moet er worden gekeken of er andere manieren zijn om de plotselinge drukte het hoofd te bieden, zoals het inzetten van oproepkrachten.

7. Hoe zit het met de houdbaarheidsdatum van de vakantiedagen?

Het zou zo kunnen uitkomen dat de werknemer, door het intrekken van de verlofaanvraag, voorlopig niet in de gelegenheid wordt gesteld de vakantiedagen op te nemen. Een nog openstaand tegoed aan wettelijke vakantiedagen over 2019 moeten in beginsel vóór 1 juli 2020 worden opgenomen. Deze komen echter in een dergelijke situatie niet te vervallen. De werknemer moet alsnog gelegenheid krijgen deze dagen op een ander moment op te nemen.

8. Hoe zit het met de ADV uren?

Bij Arbeidsduurverkorting (ADV) werk je iedere week meer uren dan in je contract staat. Er is bijvoorbeeld in het contract overeengekomen dat er 38 per week gewerkt moet worden maar in werkelijkheid is dit 40 uur per week. Per week worden er dan 2 ADV-uren opgebouwd. De extra gewerkte uren kunnen door de werknemer op een ander moment worden opgenomen als verlof. Op ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Het is daarom van belang na te gaan wat er schriftelijk is afgesproken over ADV-uren.

Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met de juristen van JAN© via Juristen@JAN.nl.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.