square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

ABC-levering geen ABC-tje

Een juiste factuur is voor de omzetbelasting altijd van groot belang. Onlangs heeft het Hof van Justitie een belangrijk uitspraak gedaan over een juiste factuur bij een ABC-levering.

Wat is een ABC-levering?

Bij een ABC levering verkoopt A (in EU lidstaat A) goederen aan tussenhandelaar B (in EU-lidstaat B), B verkoopt de  goederen aan C (in EU-lidstaat C).  A levert de goederen direct vanuit EU-lidstaat Aan C in EU-lidstaat C. Er is dan voor de omzetbelasting sprake van twee leveringen (A aan B en B aan C).

Toch kan er maar één levering als intracommunautaire levering worden aangemerkt. Hiervan is sprake wanneer je als ondernemer vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen verzendt of vervoert).
De andere levering is een levering met binnenlandse BTW. Als hoofdregel geldt dat de levering tussen A en B de intracommunautaire levering is. In dat geval moet B zich onder meer registreren in EU-lidstaat C om aldaar:

  1. een intracommunautaire verwerving aan te geven (voor levering A-B) en
  2. binnenlandse btw af te dragen (voor levering B-C)


Dat levert dus een hoop extra administratieve lasten op. Ter voorkoming van deze administratieve lasten is de vereenvoudigde ABC-levering in het leven geroepen. Kort geschreven:
B verricht dan geen intracommunautaire verwerving in EU-lidstaat C en de binnenlandse BTW (in EU-lidstaat C) wordt  verlegd naar C.
B geeft in de opgaaf ICP in EU-lidstaat B aan dat sprake is van een intracommunautaire levering met toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering aan C.

Eisen vereenvoudige ABC-levering

Om deze regeling toe te kunnen passen is onder andere vereist dat op de factuur moet worden vermeld: ‘BTW verlegd’. In de zaak die onlangs bij het Hof van Justitie speelde was een andere omschrijving gebruikt (‘van BTW vrijgestelde intracommunautaire driehoekstransactie’). Gevolg van deze uitspraak was dat de vereenvoudigde ABC-regeling niet mocht worden toegepast omdat de omschrijving ‘BTW verlegd’ ontbrak op de factuur.  

Belang voor de praktijk

Wees alert dat altijd de juiste omschrijving wordt opgenomen (‘BTW verlegd’) indien de vereenvoudigde ABC-regeling wordt toegepast. Gebruik geen andere omschrijvingen die er weliswaar op lijken, dan wel wijzen op de vereenvoudigde ABC-regeling, maar enkel ‘BTW verlegd’!
Tevens dienst uiteraard ook sprake te zijn van juiste BTW identificatienummers bij de facturen en ICP-opgaven.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.