square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel betalen belasting en melding betalingsonmacht

JAN©

Uitstel betalen belasting en melding betalingsonmacht

Update: 18 juni 2020

Door middel van het  aangevulde tweede steunpakket zijn de maatregelen met betrekking tot het uitstel van betaling van belastingen verlengd tot 1 oktober 2020.
Dit gaat echter niet zomaar, want daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Naar aanleiding van een eerste verzoek om uitstel van betaling wordt er standaard drie maanden uitstel verleend. Wil je langer uitstel dan drie maanden dan is dat mogelijk, echter je mag dan geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen tot en met 2021.
Daarnaast moet de noodzaak voor de uitstel van het betalen van belasting worden bevestigd door middel van een ‘derden verklaring’.  Als jij langer dan drie maanden uitstel van betaling nodig hebt neem dan contact op met je adviseur bij JAN©.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar dit zal niet eerder zijn dan 1 september 2020. Het kabinet heeft aangegeven dat wanneer het uitstel afloopt ondernemers een passende betalingsregeling aangeboden krijgen.
Hoe dit er uit zal zien is nog niet bekend.
JAN© houdt je op de hoogte!

Verzoek uitstel van betaling

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen als je door dalende omzet en gelijkblijvende kosten niet meer in staat bent om je belasting tijdig te voldoen. Op deze manier kun je jouw betalingsverplichtingen aan andere ondernemers (blijven) voldoen. De betaling aan de Belastingdienst kan wachten tot een later moment. Er zullen geen betaalverzuimboetes worden opgelegd.

 • Uitstel van betaling kan verzocht worden voor
 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak)
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

Dit verzoek kan schriftelijk en online. Inmiddels is duidelijk geworden dat een eenmalig verzoek op een (naheffings)aanslag genoeg is om uitstel van betaling te verkrijgen op alle openstaande belastingschulden tot 19 juni 2020. Neem dus direct contact met ons op als je een (naheffings)aanslag ontvangt, zodat tijdig uitstel van betaling kan worden aangevraagd.

Vergeet niet om de aangiften wel tijdig in te dienen!

Melding betalingsonmacht

Met het verzoek om uitstel van betaling ben je er normaal gesproken nog niet. Ter voorkoming van aansprakelijkheid in privé dient een ondernemer met een B.V. op tijd betalingsonmacht te melden indien de omzetbelasting of loonheffing niet tijdig betaald kan worden.

Buiten Corona-tijd dient deze melding binnen twee weken te gebeuren nadat de uiterste betaaldatum van de loonheffing en omzetbelasting voorbij zijn (dus uiterlijk 14 april a.s. voor de loonheffing en omzetbelasting van de maand februari 2020).

Maar de belastingdienst heeft aangegeven dat het verzoek tot uitstel van betaling vanwege de Corona-crisis ook kwalificeert als melding betalingsonmacht en dus geen aparte melding betalingsonmacht hoeft te worden gedaan.

Omdat je pas uitstel van betaling kunt aanvragen nadat de naheffingsaanslag is opgelegd, is de (formele) uiterste termijn voor de melding verstreken. In dit geval wordt de melding echter wel als tijdig aangemerkt, zo valt te lezen op de site van de Belastingdienst en het daar aan gekoppelde forum voor fiscale dienstverleners.

Dus, net als bij het eenmalige verzoek tot uitstel van betaling, is met de eenmalige melding betalingsonmacht ook gelijk de betalingsonmacht gemeld voor de schulden omzetbelasting en loonheffing welke nog ontstaan tot 19 juni 2020.

Neem dus direct contact met ons op als je een (naheffings)aanslag ontvangt, zodat tijdig uitstel van betaling kan worden aangevraagd en we er samen voor zorgen dat jij financieel meer lucht krijgt.
Vragen? Neem contact op met Joyce Verkuijl via 088-2202332 of JoyceVerkuijl@JAN.nl

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.