square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

Kennismigrant als oplossing voor arbeidsmarktkrapte?

Kun je door de krapte op de arbeidsmarkt geen gekwalificeerd personeel vinden om openstaande functies te vervullen? Dan kun je overwegen om een buitenlandse werknemer aan te nemen, zoals een kennismigrant.

Verblijfsvergunning?

De kennismigrant moet een verblijfsvergunning hebben. Komt de kennismigrant uit de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, dan is geen verblijfsvergunning nodig. De kennismigrant heeft wel altijd een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Kennismigrantenregeling

Deze regeling is bedoeld voor hoogopgeleide werknemers en hun familieleden. Van een kennismigrant is sprake als je een buitenlandse werknemer in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis. De werknemer gaat werken in een hooggekwalificeerd functie, zijnde een functie waarvoor een hoge opleiding vereist is. Van een hoog gekwalificeerde functie wordt verondersteld sprake te zijn als voldaan is aan onderstaand salariscriterium.

Voorwaarden

Als je een kennismigrant naar Nederland laat komen, moet je als werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet een arbeidsovereenkomst met de kennismigrant hebben;
  • Je moet erkend referent zijn. Je hebt dan een bepaalde informatie-, administratie- en zorgplicht en komt in het openbaar register erkende referenten;
  • Je moet de kennismigrant een inkomen betalen dat voldoet aan het salariscriterium. Dit is een minimum inkomen dat de kennismigrant moet verdienen. Het minimum inkomen kan variëren en is afhankelijk van de leeftijd en specifieke situatie van de werknemer. Vakantiegeld en loon in natura tellen niet mee bij de berekening van het salaris. Het minimumsalaris wordt jaarlijks geïndexeerd.   

 Per 1 januari 2023 gelden de hieronder genoemde bedragen:

kennismigranten onder de 30 jaar op het moment van binnenkomst in Nederland€ 3.672 per maand
kennismigranten van 30 jaar en ouder€ 5.008 per maand
in Nederland afgestudeerden en hoogopgeleiden€ 2.631 per maand

Aanvraag en duur van de werkvergunning

Je mag als referent de verblijfsaanvraag indienen voor de kennismigrant. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt de werknemer een verblijfsvergunning als kennismigrant. Deze verblijfsvergunning is geldig voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximum geldigheidsduur van 5 jaar. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

Gezinsleden

Voor de gezinsleden kan ook een verblijfsvergunning aangevraagd worden, welke gekoppeld is aan het verblijf van de kennismigrant. De gezinsleden zijn bij toekenning vrij op de arbeidsmarkt en hebben verder geen werkvergunning nodig om in Nederland te werken.

Kortom: Het aantrekken van kennismigranten kan voor jou een oplossing zijn voor de arbeidsmarktkrapte, mits voldaan is aan de voorwaarden. De kennismigrantenregeling biedt voor jou als werkgever een soepelere procedure voor hoogopgeleide werknemers en hun gezinsleden. Het is echter belangrijk om alle vereisten en procedures zorgvuldig te volgen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Heb je vragen of wil je advies over deze regeling?
Neem dan contact op met Elizabeth Ilik, senior jurist bij JAN©, via Elizabethilik@jan.nl of 088-2202339. 

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.