square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
Uitstel van betaling

JAN©

De openstaande belasting als gevolg van Corona

In onze vorige Etip zending hebben we wat zaken gecommuniceerd waar rekening mee kan worden gehouden bij het ‘Corona uitstel van betaling bij de Belastingdienst’. Inmiddels zijn er wat meer zaken duidelijk geworden. Deze somt JAN© op in dit artikel.

De betalingsregeling

Reeds bekend was dat vanaf oktober 2022 gestart moet worden met het betalen van de belasting waarvoor uitstel is verleend én dat deze in 60 maanden ingelost moet worden. Om ondernemers een inzicht te geven in de openstaande belastingschulden én dus de extra maandlasten vanaf oktober, zal de Belastingdienst in de maand april een ‘voorlopig’ overzicht sturen van de openstaande belastingschulden.
Hierop staat hoeveel belasting er verschuldigd is tot 1 januari 2022. Je kunt in april 2022 dus al een redelijk goede inschatting maken welke maandelijkse betaalverplichting je gaat krijgen vanaf oktober 2022.
In augustus 2022 zal de Belastingdienst een bijgewerkt overzicht sturen aan ondernemers met een belastingachterstand. Dan is ook in kaart gebracht wat de achterstallige betalingen over het eerste kwartaal 2022 zijn.

Invorderingsrente

Tijdens de Coronacrisis heeft het kabinet besloten de invorderingsrente te verlagen, deze zal tot 1 juli 2022 0,01% bedragen. De rente wordt echter geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke percentage van 4%. Per 1 juli 2022 zal de rente 1% bedragen. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%. En vanaf 1 juli 2023 wordt de rente verhoogd naar 3%. Vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer 4%. 
Over de openstaande belastingschulden die onder de betalingsregeling vallen zal dus geleidelijk aan meer rente moeten worden betaald.  

De vermelding van de invorderingsrente op het overzicht van april is niet juist gegaan. De Belastingdienst heeft bij aanslagen waarvan een deel al is voldaan te veel invorderingsrente berekend. Dit is overigens niet de enige fout op het overzicht, ook staat er een fout rekeningnummer op, het juiste rekeningnummer bij code E is: NL26 INGB 0000441290.

Verzuimboetes

Op de aanslagen waarvoor uitstel van betaling is vereend, horen geen verzuimboetes te zijn opgelegd en deze moeten ambtshalve worden verminderd. Heb je toch aanslagen in de betalingsregeling met verzuimboete? Trek dan tijdig aan de bel bij de Belastingdienst.

Meer aflossen dan de regeling voorschrijft?

Dat kan uiteraard. Als je over voldoende liquide middelen beschikt en de financiële ruimte is er, dan kan het. Rekening houdend met de oplopende invorderingsrente, is het in sommige gevallen wellicht financieel gezien verstandig om wat meer af te lossen dan volgens het aflossingsschema.
Kies je hiervoor, let dan wel goed op de betalingskenmerken. Verwacht je een belastingteruggave? Je kunt verzoeken om teruggaven te verrekenen met de openstaande Corona-belastingschuld.
Wanneer je tussentijds meer aflost wordt je maandbedrag niet lager, maar de looptijd wordt korter.

Minder of minder snel aflossen dan de regeling voorschrijft?

Als je in oktober 2022 niet kunt starten met betalen, zoek dan vooraf contact met de ontvanger. In sommige gevallen is het mogelijk om de startdatum van de betalingsregeling op te schuiven.
Je start in dat geval later met betalen, maar je krijgt een kortere regeling. Stel, je mag per
1 januari 2023 beginnen met de aflossing, dus 3 maanden later, dan duurt de betalingsregeling voor jou maximaal 57 maanden. Start je per 1 oktober a.s. met betalen en besef je later dat je het financieel niet gaat redden, trek dan direct aan de bel bij de ontvanger. Zo voorkom je dat mogelijk de gehele betalingsregeling ingetrokken wordt en je alles in een keer verschuldigd bent.

De voorlopige aanslag 2022

De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven hoe ze omgaan met de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022. Valt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn vóór 1 april 2022 dan valt het gehele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 onder het bijzonder uitstel. De termijnen van april tot en met december 2022 hoeven dus niet direct betaald te worden, maar deze worden ondergebracht in de betalingsregeling.
Wanneer de eerste termijn op of ná 1 april 2022 valt dan maakt deze voorlopige aanslag een deel uit van het bijzonder uitstel van betaling en wordt deze niet meegenomen in de betalingsregeling.

Tip!

Ga reserveren, je hebt nog een half jaar (en in april 2022 weet je, bij benadering, hoeveel je moet betalen). Bouw een buffer op voor zover dat mogelijk is. Heb je vragen? Neem dan contact op met Dave de Heiden via 088-2202318 of DavedeHeiden@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.