square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

7 vragen én antwoorden over vakantiedagen!

Vakantiedagen.. uiteraard is het goed om deze te laten opnemen maar wanneer dat niet gebeurt dan vervallen deze in de regel per 1 juli van het jaar daarop. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Wanneer vervallen vakantie dagen niet? En worden er tijdens ouderschapsverlof ook vakantiedagen opgebouwd?
De arbeidsjuristen van JAN© hebben 7 veelgestelde vragen over vakantiedagen van werkgevers op een rij gezet.

1. Is de werknemer verplicht een minimumaantal vakantiedagen op te nemen?

Nee, een werknemer mag zelf bepalen wanneer en hoeveel vakantiedagen hij wil opnemen.  Uiteraard moet hij daarvoor wel toestemming vragen.

2. Heeft de werknemer het recht zijn vakantiedagen op te nemen bij einde dienstverband?

Nee, maar een werkgever kan een verzoek tot vakantie alleen weigeren als hij daar ‘gewichtige redenen’ voor heeft; zo gewichtig dat de belangen van de werknemer daarvoor moeten wijken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werknemer met een bepaalde klus bezig is die alleen hij kan afmaken. Of als de werknemer zijn werkzaamheden aan diens opvolger moet overdragen. Dat moet dan wel redelijk zijn. De belangen van werkgever en werknemer moeten dus tegen elkaar worden afgewogen.

3. Mag je wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband uitbetalen?

Nee, dat mag niet. Wettelijke vakantiedagen (zijnde op fulltime basis 20 dagen per jaar) zijn bedoeld om daadwerkelijk te rusten. Daarom is het wettelijk vastgelegd dat het afkopen tijdens het dienstverband niet mogelijk is. Het verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen (het aantal vakantiedagen boven de 20) tijdens het dienstverband is wél toegestaan.

4. Kan een medewerker vakantiedagen meenemen naar de nieuwe werkgever?

Ja, dat kan. Dit gaat als volgt: de (ex)werkgever betaalt het loon over het openstaande vakantiedagentegoed bij uitdiensttreding aan de medewerker uit. Vervolgens stelt hij een schriftelijke verklaring op waarin vermeld staat hoeveel openstaande vakantiedagen er nog zijn. De medewerker kan deze verklaring aan de nieuwe werkgever overhandigen. Deze moet de medewerker dan in de gelegenheid stellen om de vakantiedagen – zonder loon – op te nemen. De nieuwe werkgever mag het opnemen van de wettelijke vakantiedagen niet weigeren. Over het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen mogen de nieuwe werkgever en de medewerker wel afwijkende afspraken maken.

5. Vervallen vakantiedagen altijd als ze niet worden opgenomen?

In principe wel. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bij bovenwettelijke vakantiedagen is de verjaringstermijn vijf jaar. Maar let op: dit is niet altijd het geval. Als werkgever moet je namelijk ervoor zorgen dat werknemers jaarlijks hun wettelijke vakantiedagen op tijd opnemen. Doe je dat niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat de wettelijke vakantiedagen niet verjaren. Wijs werknemers er daarom actief op welk vakantietegoed zij nog hebben en geef ook daadwerkelijk de kans om de wettelijke vakantiedagen voor 1 juli op te nemen. Wijs ook op de gevolgen wanneer zij dat niet doen (verval van de vakantiedagen). Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen door een werknemer worden ‘gestuit’.  Er gaat dan een nieuwe termijn van vijf jaar in.

6. Bouwt de werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?

Over betaald ouderschapsverlof bouwt de werknemer wettelijke vakantiedagen op. Of de werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt, hangt af van de afspraken met de werkgever. Over onbetaald ouderschapsverlof bouwt de werknemer geen vakantiedagen op, omdat er ook geen loon verschuldigd is.

7. Mag een werkgever bij ernstige twijfel aan ziekte een werknemer vragen vakantiedagen op te nemen?

Nee, als de werkgever twijfels heeft over de ziekmelding, kan hij de werknemer op te laten roepen voor een spoedcontrole door de bedrijfsarts en vooraf met de bedrijfsarts te overleggen over de twijfels. Als de bedrijfsarts oordeelt dat de twijfels terecht zijn en de werknemer niet ziek is, dan moet de werknemer worden opgeroepen om zijn werkzaamheden te hervatten. Wel is het mogelijk om (in zijn algemeenheid) in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over wachtdagen bij ziekte, of om af te spreken dat een werknemer bovenwettelijke vakantiedagen opneemt tijdens ziekte. Dit moet dan wel duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. 

Heb jij een vraag voor de arbeidsjuristen van JAN©? Neem dan contact op via juristen@jan.nl of via ons algemene telefoonnummer 088 220 2200.

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.