square grey
square grey
square grey
square grey
square grey

JAN©

2022 en Coronasteun

Covid 19 – Het houdt ons allen al bijna twee jaar bezig. Je kunt al die tijd geen nieuws bulletin kijken of een krant lezen zonder dat het onderwerp voorbij komt. Ook in de Etips van JAN© komt het vaker ter sprake dan ons allen lief is.
Een licht puntje: Er ligt een vers jaar voor ons, de dagen worden langer, de zon maakt voor ons weer wat meer uren. Laten we hopen dat Covid in 2022 snel minder dominant wordt.

Een verlening van de steunmaatregelen
Terwijl men in Den Haag druk doende is met een Regeerakkoord kwam tussendoor nog een bericht over een economisch steunpakket voor het eerste kwartaal 2022.
De inhoud van het bericht is hieronder samengevat:

De NOW:
Werkgevers kunnen over het eerste kwartaal wederom NOW aanvragen. Het doel van de NOW is dat banen behouden kunnen blijven en werknemers betaald kunnen blijven worden, ook de werknemers met een flexibel contract. De NOW 6 over het eerste kwartaal zal vergelijkbaar zijn met NOW 5. De voorwaarden worden in januari bekend gemaakt.

De TVL:
Ondernemers kunnen, wanneer zij meer dan 30% omzetverlies lijden, ook in het eerste kwartaal gebruik maken van de TVL. Dit ter compensatie van de vaste lasten. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Maximaal wordt er 550.000 uitgekeerd aan een onderneming binnen het MKB en 600.000 aan grotere ondernemingen.

Zelfstandigen: 
De Tozo komt ook in het eerste kwartaal 2022 niet terug. Zelfstandigen kunnen via de gemeente Bbz aanvragen. Deze kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Er geldt geen vermogenstoets. Deze versoepelingen gelden tot en met het eerste kwartaal 2022.

Financieringen:
Het kabinet is voornemens om de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten ook beschikbaar te stellen in het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Belasting:          
Het belastinguitstel voor ondernemers loopt tot 31 januari 2022. Over eventuele verlenging bericht het kabinet in januari. De afspraken t.a.v. belastingheffing voor grensarbeiders gelden nog in het gehele eerste kwartaal van 2022. Maatregelen als de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken zijn in 2022 niet meer van kracht.

Branche gerelateerde regelingen:         

Evenementen:
De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal 2022. Deze regelingen zorgen ervoor dat wanneer het houden van evenementen worden verboden hier compensatie voor wordt geboden. In het eerste kwartaal bedraagt dit 90% en daarna 80%. Overige voorwaarden worden nog bekend gemaakt.

Cultuur:
Er komt een specifiek steunpakket om de culturele sector in januari te ondersteunen. De leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen wordt verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2022.

Professionele sport: 
Het kabinet heeft aangegeven te bekijken of de reguliere steunmaatregelen voldoende zijn of dat er een aanvullende regeling nodig is per sport en evenementtype.

Amateursport:
De regelingen TASO en TVS die de amateursportclubs moeten compenseren voor de vaste lasten lopen door tot en met januari. Gemeenten kunnen ijsbanen en zwembaden ondersteunen.

“Een nieuwe balans”
Het kabinet sluit het bericht af met de vermelding dat de steun bedrijven in stand houdt maar tegelijkertijd verstorend werkt binnen de economie. Er wordt in Den Haag gewerkt aan een plan dat balans moet brengen tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. Hierover komt voor het einde van het eerste kwartaal 2022 meer informatie. Zodra hier meer over bekend is dan bericht JAN© hierover op zijn website.

Heb je vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met Dave de Heiden via DavedeHeiden@JAN.nl

Meer inspiratie en inzichten voor ondernemers

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.