square grey
square grey
square grey
square grey
square grey
10 Zaken waarmee jij geld kunt besparen

JAN©

10 zaken waarmee jij geld kunt besparen

1. Vraag vanaf vandaag TVL aan!

(Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het MKB)

Steeds meer sectoren hebben de deuren mogen openen. Dat is fijn, maar veel ondernemers zitten nog niet op hun oude omzetniveau. Om ondernemers te ondersteunen, is besloten om ze te helpen met het betalen van hun vaste lasten.
Deze nieuwe tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 en wordt verstrekt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het verlies aan omzet. Klik voor meer informatie.

2. Stamrechtuitkering gebruiken als inkomen

Als je omzet en de beschikbare middelen in de B.V. door de Coronacrisis afnemen is het, onder voorwaarden, mogelijk om je gebruikelijk loon te verlagen. In dat geval mag de rekening courant niet toenemen en kun je geen dividend opnemen. Om het inkomen aan te vullen kan wel een opgebouwde stamrechtverplichting gebruikt worden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat een eventueel compensabel verlies benut kan worden. Door de omzetting van het stamrecht in een (tijdelijke) uitkering ontstaat namelijk een eenmalige winst voor de B.V. omdat de verplichting in de balans afneemt. Vragen? Neem contact op met Mark Hilarius via MarkHilarius@JAN.nl

3. Alimentatieverplichting

Door weggevallen omzet kun je mogelijk minder salaris en/of dividend uitkeren uit je B.V. Het gevolg kan zijn dat je de vastgelegde alimentatieverplichting niet meer kunt nakomen. Het wegvallen of verminderen van inkomen kan reden zijn om de alimentatieverplichting te wijzigen. Een wijziging is mogelijk als het inkomensverlies niet verwijtbaar is én het inkomensverlies niet voor herstel vatbaar is. Het is aannemelijk dat inkomensverlies door de coronacrisis niet als verwijtbaar wordt aangemerkt. Of het verlies voor herstel vatbaar is, hangt af van de huidige en verwachte toekomstige financiële situatie van de onderneming.

4. Beleggingsportefeuille in privé

Alhoewel de beurzen inmiddels weer aantrekken, kan het zijn dat je in privé gehouden beleggingsportefeuille fors in waarde is gedaald. Je kunt je voordeel hiermee doen door (een deel van) de beleggingsportefeuille te schenken aan bijvoorbeeld je (klein)kinderen en daarmee schenkbelasting besparen. Verkopen tegen schuldigerkenning is ook een optie.
Het herstel van de beurzen en daarmee de waarde aangroei is vervolgens zonder schenkbelasting overgedragen aan de kinderen. Een beursval kan op deze manier een aanzienlijke besparing van schenkbelasting en toekomstige erfbelasting opleveren.

5. Maak gebruik van de fiscale coronareserve

Verliezen kun je pas verrekenen als je ze hebt geleden, maar niet in 2020! Je hebt nu de mogelijkheid om de verliezen die je in 2020 verwacht te maken al met de winsten over 2019 te verrekenen. Een voorbeeld: in 2019 is de winst € 100.000. Hierover ben je € 19.000 aan vennootschapsbelasting verschuldigd. Over 2020 verwacht je vanwege de Corona-maatregelen een verlies van € 100.000. Dit verlies kun je verrekenen met de winst over 2019. Dan ben je dus geen vennootschapsbelasting verschuldigd over deze twee jaren, want het resultaat is nihil. Je kunt op deze wijze alvast de eerder betaalde vennootschapsbelasting (€ 19.000) terugvragen, terwijl dit normaliter pas kan na het indienen van de aangifte 2020 (in 2021).

6. Anders denken? Misschien betaalt het Rijk mee

Als er iets is dat we hebben geleerd van de Corona periode dan is het wel flexibel zijn, anders denken én onderzoek doen naar mogelijkheden. Ben jij binnen jouw bedrijf een andere koers gaan varen en bezig met ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uit te voeren om zo tot een innovatief product te komen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de  fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van het innovatieve project waardoor je minder loonheffingen hoeft af te dragen. Voor zelfstandige ondernemers is er een vaste aftrek. Voor startende ondernemers is er extra voordeel.
Er zijn in Nederland al mooie producten ontwikkeld door innovatieve ondernemers waaraan de WBSO heeft bijgedragen, zoals visnetten van zeewier, energieopwekkende dansvloeren, kinderwagens van 100% gebruikte kunststof en verpakkingen van biomassa.
En wanneer je product een innovatief succes blijkt, dan betaal je uiteindelijk minder vennootschapsbelasting (7% in 2020 en 9% vanaf 2021) over gemaakte  winsten door gebruik te maken van de innovatiebox. Kortom onderzoek – of dit iets is voor jouw innovatie en neem bij vragen contact op met Koen Horseling via KoenHorseling@JAN.nl

7. Kun jij gebruik maken van subsidie?

We hebben het in het vorige item al even gehad over de WBSO, maar zo zijn er nog vele subsidies waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan subsidie bij de aanschaf van een bedrijfsmiddel of -voertuig of bij een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. Veel ondernemers lopen nu subsidie mis doordat een uitgebreid onderzoek naar subsidiekansen veel tijd kost.  JAN© heeft hier een oplossing voor! JAN© heeft toegang tot een enorme database van meer dan vijfduizend lokale, regionale, nationale en Europese subsidies. Met behulp van een online vragenlijst en deze database kunnen we zo veel mogelijk passende regelingen voor jouw organisaties in beeld brengen. Meer weten? Neem dan contact op met Koen Horseling via KoenHorseling@JAN.nl

8. Proefplaatsing werknemer met behoud van uitkering

Heb je als werkgever nu werknemers nodig maar kun je nog geen dure krachten betalen? Dan kun je als werkgever mensen met een uitkering van UWV op proef bij je laten werken. Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden geeft UWV toestemming voor een proefplaatsing van twee maanden voor een werknemer die anders moeilijk aan het werk komt. Tijdens de proefperiode ontvangt de werknemer de reguliere uitkering en betaal je geen loon.
Uiteraard moet je wel voldoen aan de voorwaarden, zoals: De werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering en kan zonder proefplaatsing waarschijnlijk moeilijk aan werk komen. En een werknemer met een WW-uitkering moet minimaal drie maanden werkloos zijn voordat van deze regeling gebruik kan worden gemaakt. Om gebruik te maken van deze optie moet je wel bereid zijn om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van ten minste zes maanden.
Dit kan misschien een mooie combinatie zijn met de toename van jouw omzet.
Meer informatie over het inhuren van (voordelige) krachten vind je in JAN©’s Nieuwsbrief Lonen Zomer 2020. Vragen op het gebied van personeel? Neem dan contact op met Rosa Kromhout van der Meer via RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl

9. Vraag de BTW terug op oninbare facturen

Je hebt een goed product of goede dienst geleverd en hiervoor een factuur met BTW aan de afnemer verzonden. De BTW neem je op in de aangifte en je draagt deze af. Vervolgens wordt de factuur niet betaald. Als pleister op de wond kun je de BTW terugvragen zodra het zeker is dat de factuur (gedeeltelijk) oninbaar is. Doe dit uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Is er geen betalingstermijn overeengekomen?
Dan is dit 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Vragen op het gebied van BTW? Neem contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl

10. Ga in gesprek met de afnemer of de huurder van jouw pand

En dan tot slot geen besparing maar een mogelijkheid om je inkomsten te behouden.
Via het internationale netwerk GGI  hebben de adviseurs van JAN© vele internationale contacten onder andere met collega’s uit de UK. Wat daar nu met name in de grote steden als Londen gebeurt, is dat de verhuurders (landloards) in gesprek gaan met hun huurders. Deze landlords hebben er baat bij dat de overeenkomst voor langere termijn wordt voortgezet. Daarom wordt er aan de huurders een aanbod gedaan om hun huurtermijn te verlengen tegen een gereduceerd huurtarief. JAN© adviseert ondernemers altijd te kijken naar de toekomst. Een dergelijk voorbeeld kan een waardevol voordeel opleveren voor zowel de huurder als de verhuurder, zeker ook in Nederland. Dit geldt uiteraard ook voor contracten tussen afnemers en leveranciers.

Wil jij eens sparren met een adviseurs van JAN© over de besparingsmogelijkheden voor jou? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of 088-2202301.

Op JAN© kun je rekenen!

Gerelateerde artikelen

Ontvang actueel en persoonlijk nieuws

Hoe breng je jouw onderneming verder? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.