Menu 088 2202200

Klachten

Mocht je aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van JAN© dan kun je je wenden tot een van de partners (zie onder ‘Mensen van JAN©’ elders op deze site) dan wel Amanda Molenaar (compliance officer): AmandaMolenaar@JAN.nl , hierna JAN©.

JAN© gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door JAN© zorgvuldig beoordeeld. JAN© zal je klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Indienen van klachten
Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dan dient deze ondertekend te zijn en ten minste de volgende gegevens te bevatten:
• je naam en adresgegevens;
• de dagtekening van de schriftelijke klacht;
• een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Je kunt je schriftelijke klacht richten aan JAN©.
Klachten die mondeling worden ingediend, worden door de partner van JAN© die je te woord staat op jouw verzoek op schrift gesteld en, na jouw ondertekening, doorgeleid naar de directie van JAN© en de compliance officer.

Anoniem klagen is niet mogelijk.