Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Klachten

Mocht je aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van JAN© dan kun je je wenden tot een van de partners (zie onder ‘Mensen van JAN©’ elders op deze site) dan wel Amanda Molenaar (compliance officer): AmandaMolenaar@JAN.nl , hierna JAN©.

JAN© gaat ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door JAN© zorgvuldig beoordeeld. JAN© zal je klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Indienen van klachten

Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dan dient deze ondertekend te zijn en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • je naam en adresgegevens;
  • de dagtekening van de schriftelijke klacht;
  • een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Je kunt je schriftelijke klacht richten aan JAN©.

Klachten die mondeling worden ingediend, worden door de partner van JAN© die je te woord staat op jouw verzoek op schrift gesteld en, na jouw ondertekening, doorgeleid naar de directie van JAN© en de compliance officer.

Anoniem klagen is niet mogelijk.