Menu 088 2202200

Het turnaroundplan

Het turnaroundplan past volledig binnen de praktische aanpak die we hanteren om jouw onderneming weer gezond en levensvatbaar te maken. Dat is niet alleen belangrijk voor jou, ook stakeholders ontlenen vertrouwen aan dit plan.

In het turnaroundplan onderscheiden we verschillende onderdelen.

   1. Profiel van de onderneming

Wat zijn de bedrijfsactiviteiten en welke strategie zorgde voor de situatie waarin de onderneming zich bevindt? Aan de hand hiervan brengen we de belangrijkste pijnpunten in kaart en laten we zien hoe belangrijk het is om in te grijpen.

    2. Analyse van de omgeving

In welke markt opereert de onderneming, wie zijn de voornaamste concurrenten en hoe fel is deze concurrentiestrijd? Alleen in een markt met toekomstperspectief is er kans op een succesvolle herstructurering.

    3. Strategie en intentie

De onderneming zit in de problemen. Dit zie je onder meer aan een onbalans tussen opbrengst en kosten. Hierdoor staat de liquiditeit onder druk. Een realistische strategie moet hierin verbetering brengen. Binnen deze strategie is ook aandacht voor de unique selling points (USP’s) van je product of dienst. Met andere woorden: Waarom kopen klanten jouw producten of nemen ze jouw diensten af?

    4. Operationele analyse

We onderwerpen de onderneming aan een SWOT-analyse, waarbij we de sterke en zwakke punten in kaart brengen. Met het versterken van de zwakke aspecten kunnen we de herstructurering succesvol uitvoeren. Daarbij houden we ook rekening met de toekomstige strategie.

    5. Actieplan

Welke acties nemen we op welk moment? De actiepunten uit realistische strategie en operationele analyse maken we hier concreet.

    6. Financiële prognose

Om de onderneming in nood te redden, werken we de voorgenomen maatregelen uit in financiële plannen. Deze plannen bevatten bijvoorbeeld balansprojecties, resultatenprognoses en een liquiditeitsprognose. Bij beperkte financiële middelen, stuur je strak op cashmanagement. Regelmatige managementrapportages hebben een positief effect op het herstel.

    7. Tijdschema

Tijd is bij een dreigend faillissement een geduchte tegenstander. De milestones uit de financiële prognose, geven we weer in een tijdsschema. Zij vormen belangrijke meetpunten waarop we vervolgacties baseren. Ook als je bedrijf niet failliet dreigt te gaan, is het uitzetten van milestones een prima middel om de voortgang te bewaken.

    8. Risicoanalyse

Het turnaroundplan gaat er van uit dat de resultaten van de onderneming op relatief korte termijn verbeteren. In de praktijk is dit misschien niet haalbaar, met alle gevolgen van dien. Denk hierbij aan financiers die verstrekte leningen opeisen. Daarom houden we altijd rekening met een worstcase-scenario, waarbij we de verliezen voor de diverse stakholders beperkt houden.