Menu 088 2202200

Cases

Herstructurering kinderopvangorganisatie
Probleemstelling: dalende omzet bij een vaste kostenstructuur
Deze kinderopvang had al 7 jaar last van dalende omzet, waarbij de kostenstructuur zeer rigide was. We herstructureerden de organisatie: 25% van het personeel verdween en de huisvesting kromp in. We professionaliseerden de managementrapportage om strak te kunnen sturen op resultaten per activiteit en vestiging. We adviseerden het bestuur bij en informeerden de Raad van Toezicht over strategische beslissingen.

Doorstart beveiligingsbedrijf
Probleemstelling: schuldenlast is onhoudbaar
Door een onjuiste tariefstelling (de markt groeide op dat moment), waren de tekorten niet zichtbaar. Na het verlies van een aantal toonaangevende klanten, leed het bedrijf forse verliezen en kon het niet meer aan haar verplichtingen voldoen. We waren nog op tijd om de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken. Onze analyse leerde dat de onderneming in de kern gezond was. Een geregisseerd faillissement, gevolgd door een succesvolle doorstart, leidde tot schadebeperking voor alle partijen.

Doorstart productieonderneming
Probleemstelling: schuldenlast is onhoudbaar
De productieonderneming betrok net voor de crisis een nieuw bedrijfspand met nieuwe machines. Aan het begin van de crisis verloren zij grote klanten, waardoor de financieringslast niet langer houdbaar was. Onder toezichtstelling van intensief beheer was het directe gevolg. Een faillissement van de onderneming was vervolgens onafwendbaar. Door onze onderhandelingen met bank en curator maakte de onderneming een succesvolle doorstart.

Begeleid faillissement keukencentrum
Probleemstelling: onderneming niet levensvatbaar
Een keukencentrum realiseerde in haar 5-jarig bestaan geen positieve resultaten. De oorzaken waren enerzijds de crisis, anderzijds een te kleine afzetmarkt. De onderneming bleek niet levensvatbaar. Wij begeleidden de aanvraag van het eigen faillissement. Hiermee beperkten we de schade voor alle partijen.

Begeleiding thuiszorgorganisatie
Probleemstelling: belastingschulden en betalingsachterstanden
Een thuiszorgorganisatie raakte in de financiële problemen. De bank wilde niet langer financieren en binnen een jaar afscheid nemen. Daarnaast bleek de onderneming forse belastingschulden te hebben en achterstanden in betaling van de pensioenpremies. Als gevolg van verminderde concurrentie was er een positieve omzetontwikkeling. Wij troffen met bijzonder beheer een regeling die ertoe leidde dat de onderneming substantieel meer tijd kreeg om de kredietfaciliteit af te bouwen. Daarnaast troffen we betalingsregelingen met Belastingdienst en pensioenfonds.