Menu 088 2202200

Erfgenamen vissen achter het net…

linkedin share
Geplaatst 10-07-2019 14:39

Moeder is overleden. Zij was ondernemer (DGA) en had geen testament. Naar wie gaan de aandelen in de BV? Die aandelen vallen in haar nalatenschap en zullen verdeeld moeten worden. Vader en twee kinderen zijn erfgenamen. Nu moeder geen testament had, bepaalt de wet de verdeling.

 

Komen die aandelen dan op je juiste plaats terecht?

De aandelen worden toegedeeld aan vader. De twee kinderen krijgen hierdoor een vordering in geld op vader ter grootte van hun erfdeel, ieder 1/3. Een van de kinderen zag het wel zitten om de onderneming van moeder over te nemen, maar krijgt dus geen aandelen.

 

Is dit fiscaal gezien voordelig?

Daarnaast is de vraag hoe deze verdeling uitpakt voor de erfbelasting. Is hier de grote vrijstelling voor ondernemingsvermogen van toepassing? Deze vrijstelling kan van toepassing zijn als er aandelen worden verkregen in een onderneming. Daarnaast moet degene die de aandelen krijgt de onderneming ook voortzetten.

In dit geval krijgt vader de aandelen, terwijl juist een van de kinderen had willen voortzetten. Bovendien krijgen de kinderen geen aandelen maar een vordering op vader: zij lopen de vrijstelling dus mis.

 

Het belang van een testament

Een passend testament had ervoor kunnen zorgen dat de vrijstelling door de kinderen toegepast had kunnen worden. Daarmee had veel erfbelasting bespaard kunnen worden. Een onderneming met een waarde van € 1 miljoen zou volledig vrijgesteld kunnen zijn van erfbelasting, als een en ander goed was vastgelegd in een testament. Dat had in dit geval € 200.000 erfbelasting bespaard…

 

Zorg ervoor dat jouw erfgenamen niet achter het net vissen!  Neem voor advies contact op met Steven Bulteel: StevenBulteel@jan.nl of 088 220 2322.

 


Lees ook onze gerelateerde onderwerpen:


Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »