Menu 088 2202200

En ineens onderneem je met de zoon van je kompaan

linkedin share
Geplaatst 10-07-2019 14:47

Op de universiteit ontstaat er een mooie vriendschap tussen Bart en Jaap. Zij bedenken in de kroeg een mooie business. Op advies van een bevriend accountant wordt er een BV opgericht en de onderneming is een feit. De zaken gaan zeer voorspoedig en na twee jaar hebben ze 20 man personeel en draaien ze mooie winsten. Tot een noodlottig ongeval een einde maakt aan het leven van Jaap. En Bart te maken krijgt met de zevenjarige zoon van Jaap als mede aandeelhouder.

 

Wat is namelijk het geval?

Bart en Jaap waren voordat ze samen gingen ondernemen beiden in loondienst. Naast een mooi salaris en een auto van de zaak was er een voorziening voor aanvulling van de WIA en namen ze deel in de pensioenregeling. Deze laatste voorzag niet alleen in de opbouw van een ouderdomspensioen maar ook in een partner- en wezenpensioen en nog een aanvullend Anw-hiaatpensioen. Bart en zijn partner zijn gehuwd in gemeenschap van goederen want: huwelijkse voorwaarden is voor ondernemers. En Jaap en zijn vriendin Sanne wonen al jaren samen op basis van een samenlevingscontract en Jaap heeft hun kind erkent, dus er is ook geen directe aanleiding om te trouwen. Dat komt nog wel een keertje als ze het wat rustiger hebben.

 

De situatie van Sanne

Na het overlijden van Jaap weet Sanne niet waar ze nu eigenlijk recht op heeft. Ze komt erachter dat ze geen aanspraak heeft op een partnerpensioen omdat de pensioenregeling van Jaap hierin, na beëindiging van het dienstverband, niet meer voorziet. Ook de verzekering voor het Anw-hiaat is vervallen. Gezien haar eigen inkomen wordt de Anw-uitkering van de overheid aanzienlijk gekort. Ze moet het dus doen met haar eigen (parttime) inkomen. Omdat het opstellen van een testament nog steeds op de to-do lijst staat, is de zoon de enige erfgenaam.

 

En hoe zit het met Bart?

Bart krijgt ook te maken met de gevolgen van het overlijden van zijn kompaan. Er is ooit een managementovereenkomst gemaakt waarin is opgenomen dat de erfgenamen verplicht zijn om de aandelen na het overlijden aan te bieden maar deze zijn nooit ondertekend. Hierdoor krijgt Bart dus ineens te maken met de minderjarige zoon van Jaap. De moeder, Sanne, moet formeel de handelingen verrichten namens het kind zolang deze minderjarig is. In dit geval zal er een rechter aan te pas moeten komen. Om te bepalen of de aandelen door het kind aan Bart verkocht mogen worden en of de prijs hiervan redelijk is. Hierbij kan het dus zomaar voorkomen dat de rechter van mening is dat de verkoop niet in het belang van het kind is en zit Bart opgescheept met een minderjarige aandeelhouder. En een rechter die over de schouder van het kind meekijkt.

 

Financieel verdriet

De casus laat zien dat zowel Sanne als Bart een enorm financieel nadeel ondervinden van het (trieste) overlijden van Jaap. Het netto besteedbaar inkomen van Sanne kan aanleiding geven om de huidige huurwoning in te ruilen voor een goedkopere woning. En Bart zal een zodanig bod moeten doen op de aandelen dat de rechter van mening is dat het in het belang van het kind is om ze wel te verkopen. De vraag is hoe Bart dit dan vervolgens gaat financieren.
En dit alles in een emotionele zware tijd voor beide!

 

Zorg voor elkaar!

De overgang van een loondienstverband naar ondernemerschap/aandeelhouderschap heeft grote gevolgen voor het gezin na het overlijden. Ongehuwd samenwonende ondernemers/DGA’s met een minderjarig kind kunnen niet zonder testament. En samenwerkende ondernemers/DGA’s moeten goed omlijnde financiële afspraken maken en nadenken over de wijze van financiering ervan. Dit om te voorkomen dat een overlijden niet alleen een emotioneel drama is maar tevens een financieel drama oplevert.

 

Heb je vragen of wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij: PaulvanRavenzwaaij@jan.nl of 088 220 2257.

 


Lees ook onze gerelateerde onderwerpen:


Nieuws

 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »
 • Help ik heb een disfunctionerende werknemer! Wat nu?

  Als werkgever heb je helaas wel eens te maken met een situatie waarbij een werknemer niet functioneert zoals het zou […] Lees verder »
 • Blog: Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds

  De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF) geeft aan de Minister van SZW de mogelijkheid om – op aanvraag […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2019 | Wijzigingen voor ondernemers

   De Zelfstandigenaftrek – voor IB ondernemers Als je als IB-ondernemer aan het urencriterium (1.225 gewerkte uren per jaar) voldoet mag […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2019 | Lonen

  Fiets van de zaak Met ingang van 1 januari 2020 kun je fiscaal voordelig een (elektrische) fiets of een speed […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2019 | De eigen woning

  Hypotheekrenteaftrek in 2020 tegen 46% Met ingang van 2014 is de hypotheekrenteaftrek eigen woning beperkt. Voorheen was de hypotheekrente voor […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2019 | Subsidies

  Verduurzaming van woningen Dankzij het klimaatakkoord streeft het kabinet naar verduurzaming van de woningvoorraad. Er wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd. […] Lees verder »
 • Prinsjesdag 2019 | Inkomstenbelasting

  Box 1, eerder op weg naar de vlaktaks Voor de inkomstenbelasting is er een aantal wijzigingen voorgesteld. In het Regeerakkoord […] Lees verder »