Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Voor zowel de werkgever als de werknemer, speelt het pensioensysteem, de uitvoerder en de financieringswijze een belangrijke rol. Makkelijk is dat niet, want de wereld van pensioenen is continu in beweging. Lastig dus om overzicht te hebben én te houden. Wij helpen en adviseren bij het opzetten, verlengen of wijzigen van de pensioenregeling van je onderneming. Daarnaast adviseren en begeleiden wij ondernemingsraden bij hun instemmingsrecht wanneer een lopende pensioenregeling moet worden gewijzigd.

Collectieve pensioenregeling

Of nu de pensioenregeling met je huidige pensioenuitvoerder afloopt, of je wilt een collectieve pensioenregeling inrichten: het is belangrijk om goed te kijken of jouw wensen (nog steeds) aansluiten bij wat er wordt aangeboden.

Nieuwe collectieve pensioenregeling

Is er geen bedrijfstakpensioenfonds van toepassing op jouw onderneming? Dan bespreken we jouw wensen en mogelijkheden voor een pensioenregeling. Naar aanleiding daarvan stellen wij een aantal passende pensioenregelingen voor, en geven we inzicht in de financiële gevolgen voor jouw onderneming.

Zo kies je altijd voor de pensioenregeling en pensioenuitvoerder die het beste passen bij jouw onderneming. Wanneer de handtekening is gezet onder de uitvoeringsovereenkomst, informeren we het personeel over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Verlengen of aanpassen bestaande uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst tussen je pensioenuitvoerder en je onderneming loopt af. Een goed moment om de gehele pensioenregeling grondig te beschouwen. Want de lage rentestand en het feit dat we steeds langer leven, heeft namelijk invloed op pensioenregelingen. Grote kans dat je huidige pensioenregeling niet meer aansluit bij je oorspronkelijke wensen.

Daarnaast heeft de komst van nieuwe uitvoerders ervoor gezorgd dat bestaande uitvoerders kritisch naar hun tariefstellingen zijn gaan kijken. De kans dat de verschuldigde pensioenpremie bij jouw uitvoerder omlaag kan, is dus aanzienlijk.

Een grondige analyse van het aanbod van de uitvoerders loont dus zeer zeker de moeite. Onze pensioenadviseurs maken dit graag voor je inzichtelijk en helpen je eventueel bij het aanpassen van je uitvoeringsovereenkomst.

Sterker in je schoenen als OR-lid

Heeft jouw onderneming een OR? Voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, moet een werkgever instemming hebben van de ondernemingsraad. Maar voordat met een instemmingsbesluit wordt ingestemd, heeft de OR het recht om op kosten van de werkgever een deskundige te raadplegen.

Als het gaat om wijzigingen in een lopende collectieve pensioenregeling, helpen wij de OR bij het beoordelen van de voorgenomen besluiten van de werkgever. We laten zien wat de effecten zullen zijn, en zorgen ervoor dat de OR goed onderbouwde keuzes maakt.

De afgelopen jaren hebben de pensioenadviseurs van JAN© diverse ondernemingsraden bijgestaan. Is er binnen je onderneming behoefte aan het raadplegen van een adviseur? Neem dan contact op met Mark Hilarius.

In de Verzamelwet pensioenen is een aantal voorstellen opgenomen om de medezeggenschap bij kleine ondernemingen – waar het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen – op een aantal punten wettelijk te versterken. Lees hier ons artikel voor meer informatie.

Bedrijfstak pensioenfonds (BPF)

De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF) bepaalt dat er een aantal bedrijfstakken verplicht is om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Op dit moment kennen we in Nederland 59 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Valt jouw onderneming onder een BPF en heb je hier advies bij nodig? Wij helpen je graag. Uit ervaring weten wij dat het bepalen van de juiste bedrijfstak weleens lastig is. Zoals blijkt uit de rechterlijke uitspraken die wij hier behandelen.

Naast je pensioen zijn er nog meer zaken die je kunt regelen voor je eigen 'oude dag'.

Artikelen

Alles wat je moet weten over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van personeel.

Bekijk alle artikelen
Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

Algemeen, Belastingen, Personeel

16 oktober 2020

Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

We zijn alweer het laatste kwartaal van 2020 binnen gestapt. Voor we het weten staan we - op gepaste afstand deze keer - met een glas champagne in de hand te proosten op al het goeds dat het nieuwe jaar ons zal brengen. Rekening houdend met de aangekondigde wijzigingen in het Belastingpakket 2021 telt JAN© af naar een fiscaal vriendelijk 2021! Tel je mee?

Lees meer
Corona virus, bepaal jouw route!

Accountancy, Bedrijfsadvies, Belastingen, Corona Virus, Pensioen, Recht

10 September 2020

Corona virus, bepaal jouw route!

Het kabinet is inmiddels met twee pakketten aan maatregelen gekomen om jou als ondernemer zo goed als mogelijk door deze onzekere tijd heen te slepen.

Lees meer
Twee keer ja is nee

Pensioen, Pensioen uitspraken

27 Augustusus 2020

Twee keer ja is nee

En dat kwam een vrouw duur te staan. Ze moet namelijk ruim 550.000 euro aan haar (tweede) ex-man terugbetalen. Onlangs bleek namelijk dat ze tijdens het aangaan van haar tweede huwelijk nog getrouwd was met haar eerste echtgenoot. Het tweede huwelijk is daarom door de rechter nietig verklaard en de vrouw moet de ontvangen alimentatie en pensioenrechten terugbetalen. Met rente.

Lees meer
Tips voor de werkgever

Personeel

29 juni 2020

Tips voor de werkgever

Deze nieuwsbrief staat in het teken van zaken waar je als werkgever in de zomer tegenaan kunt lopen. In de zomer gaan veel medewerkers met vakantie en heb je wellicht (tijdelijk) extra krachten nodig.  Misschien zijn deze te vinden binnen je eigen gezin? Verder krijg je te maken met  verhoogde minimumlonen en kun je wellicht subsidie aanvragen? 

Lees meer
Pensioenakkoord 2020

Pensioen

17 juni 2020

Pensioenakkoord 2020

Trots lieten de sociale partners vrijdagavond weten dat er een uitwerking van het pensioenakkoord is. Volgens de partijen wordt het stelsel transparanter, persoonlijker en sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Hoeveel pensioenleeftijden kun je hebben?

Pensioen

15 juni 2020

Hoeveel pensioenleeftijden kun je hebben?

Dat lijkt misschien een vreemde vraag. Uit diverse jurisprudentie blijkt echter dat het er in ieder geval minimaal drie zijn. Recent stonden weer een werkgever en werknemer lijnrecht tegenover elkaar voor de rechter. Een overzicht.

Lees meer
Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

Algemeen, Belastingen, Personeel

16 oktober 2020

Tel af met JAN© naar een fiscaal vriendelijk nieuwjaar!

We zijn alweer het laatste kwartaal van 2020 binnen gestapt. Voor we het weten staan we - op gepaste afstand deze keer - met een glas champagne in de hand te proosten op al het goeds dat het nieuwe jaar ons zal brengen. Rekening houdend met de aangekondigde wijzigingen in het Belastingpakket 2021 telt JAN© af naar een fiscaal vriendelijk 2021! Tel je mee?

Lees meer
Corona virus, bepaal jouw route!

Accountancy, Bedrijfsadvies, Belastingen, Corona Virus, Pensioen, Recht

10 September 2020

Corona virus, bepaal jouw route!

Het kabinet is inmiddels met twee pakketten aan maatregelen gekomen om jou als ondernemer zo goed als mogelijk door deze onzekere tijd heen te slepen.

Lees meer
Twee keer ja is nee

Pensioen, Pensioen uitspraken

27 Augustusus 2020

Twee keer ja is nee

En dat kwam een vrouw duur te staan. Ze moet namelijk ruim 550.000 euro aan haar (tweede) ex-man terugbetalen. Onlangs bleek namelijk dat ze tijdens het aangaan van haar tweede huwelijk nog getrouwd was met haar eerste echtgenoot. Het tweede huwelijk is daarom door de rechter nietig verklaard en de vrouw moet de ontvangen alimentatie en pensioenrechten terugbetalen. Met rente.

Lees meer
Tips voor de werkgever

Personeel

29 juni 2020

Tips voor de werkgever

Deze nieuwsbrief staat in het teken van zaken waar je als werkgever in de zomer tegenaan kunt lopen. In de zomer gaan veel medewerkers met vakantie en heb je wellicht (tijdelijk) extra krachten nodig.  Misschien zijn deze te vinden binnen je eigen gezin? Verder krijg je te maken met  verhoogde minimumlonen en kun je wellicht subsidie aanvragen? 

Lees meer
Pensioenakkoord 2020

Pensioen

17 juni 2020

Pensioenakkoord 2020

Trots lieten de sociale partners vrijdagavond weten dat er een uitwerking van het pensioenakkoord is. Volgens de partijen wordt het stelsel transparanter, persoonlijker en sluit het beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Hoeveel pensioenleeftijden kun je hebben?

Pensioen

15 juni 2020

Hoeveel pensioenleeftijden kun je hebben?

Dat lijkt misschien een vreemde vraag. Uit diverse jurisprudentie blijkt echter dat het er in ieder geval minimaal drie zijn. Recent stonden weer een werkgever en werknemer lijnrecht tegenover elkaar voor de rechter. Een overzicht.

Lees meer