Voor zowel de werkgever als de werknemer, speelt het pensioensysteem, de uitvoerder en de financieringswijze een belangrijke rol. Makkelijk is dat niet, want de wereld van pensioenen is continu in beweging. Lastig dus om overzicht te hebben én te houden. Wij helpen en adviseren bij het opzetten, verlengen of wijzigen van de pensioenregeling van je onderneming. Daarnaast adviseren en begeleiden wij ondernemingsraden bij hun instemmingsrecht wanneer een lopende pensioenregeling moet worden gewijzigd.

Collectieve pensioenregeling

Of nu de pensioenregeling met je huidige pensioenuitvoerder afloopt, of je wilt een collectieve pensioenregeling inrichten: het is belangrijk om goed te kijken of jouw wensen (nog steeds) aansluiten bij wat er wordt aangeboden.

Nieuwe collectieve pensioenregeling

Is er geen bedrijfstakpensioenfonds van toepassing op jouw onderneming? Dan bespreken we jouw wensen en mogelijkheden voor een pensioenregeling. Naar aanleiding daarvan stellen wij een aantal passende pensioenregelingen voor, en geven we inzicht in de financiële gevolgen voor jouw onderneming.

Zo kies je altijd voor de pensioenregeling en pensioenuitvoerder die het beste passen bij jouw onderneming. Wanneer de handtekening is gezet onder de uitvoeringsovereenkomst, informeren we het personeel over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Verlengen of aanpassen bestaande uitvoeringsovereenkomst

De uitvoeringsovereenkomst tussen je pensioenuitvoerder en je onderneming loopt af. Een goed moment om de gehele pensioenregeling grondig te beschouwen. Want de lage rentestand en het feit dat we steeds langer leven, heeft namelijk invloed op pensioenregelingen. Grote kans dat je huidige pensioenregeling niet meer aansluit bij je oorspronkelijke wensen.

Daarnaast heeft de komst van nieuwe uitvoerders ervoor gezorgd dat bestaande uitvoerders kritisch naar hun tariefstellingen zijn gaan kijken. De kans dat de verschuldigde pensioenpremie bij jouw uitvoerder omlaag kan, is dus aanzienlijk.

Een grondige analyse van het aanbod van de uitvoerders loont dus zeer zeker de moeite. Onze pensioenadviseurs maken dit graag voor je inzichtelijk en helpen je eventueel bij het aanpassen van je uitvoeringsovereenkomst.

Sterker in je schoenen als OR-lid

Heeft jouw onderneming een OR? Voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, moet een werkgever instemming hebben van de ondernemingsraad. Maar voordat met een instemmingsbesluit wordt ingestemd, heeft de OR het recht om op kosten van de werkgever een deskundige te raadplegen.

Als het gaat om wijzigingen in een lopende collectieve pensioenregeling, helpen wij de OR bij het beoordelen van de voorgenomen besluiten van de werkgever. We laten zien wat de effecten zullen zijn, en zorgen ervoor dat de OR goed onderbouwde keuzes maakt.

De afgelopen jaren hebben de pensioenadviseurs van JAN© diverse ondernemingsraden bijgestaan. Is er binnen je onderneming behoefte aan het raadplegen van een adviseur? Neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij.

In de Verzamelwet pensioenen is een aantal voorstellen opgenomen om de medezeggenschap bij kleine ondernemingen – waar het gaat om de arbeidsvoorwaarde pensioen – op een aantal punten wettelijk te versterken. Lees hier ons artikel voor meer informatie.

Bedrijfstak pensioenfonds (BPF)

De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF) bepaalt dat er een aantal bedrijfstakken verplicht is om zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Op dit moment kennen we in Nederland 59 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Valt jouw onderneming onder een BPF en heb je hier advies bij nodig? Wij helpen je graag. Uit ervaring weten wij dat het bepalen van de juiste bedrijfstak weleens lastig is. Zoals blijkt uit de rechterlijke uitspraken die wij hier behandelen.

Naast je pensioen zijn er nog meer zaken die je kunt regelen voor je eigen 'oude dag'.

Artikelen

Alles wat je moet weten over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van personeel.

Bekijk alle artikelen
Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Personeel

13 januari 2020

Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Voor ondernemers begint het nieuwe jaar vanouds met de nodige wijzigingen. JAN© biedt je jaarlijks een handvat door middel van de Special Lonen die wordt opgesteld door de SRA, de accountantsorganisatie waarbij JAN© is aangesloten.

Lees meer
DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Belastingen

13 januari 2020

DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Onderneem je via een gezamenlijke B.V. samen met andere aandeelhouders én houd je minder dan 50% van de aandelen in deze B.V., dan is de hoofdregel dat je verplicht sociaal verzekerd bent. Enerzijds betekent dat ruim € 11.000 per jaar aan premie betalen (door de B.V.), anderzijds ben je wel verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en ontslag. Althans, dat zou je denken.

Lees meer
Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Personeel

12 December 2019

Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Je betaalt straks een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voor werknemers met een flexibele overeenkomst. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

Lees meer
Stijging minimumlonen per 1 januari 2020

Personeel

12 December 2019

Stijging minimumlonen per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan 1,1% omhoog per 1 januari 2020. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. De exacte werkduur hangt af van de sector en eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden.

Lees meer
Echtscheiden of écht scheiden?

Pensioen

12 December 2019

Echtscheiden of écht scheiden?

Ze had het allemaal mis zien gaan bij haar vriendin Annemiek. Het verdriet van de scheiding, het gezeur om alimentatie en de gedwongen verhuizing. En hoe dat achteraf allemaal voorkomen had kunnen worden. Merel had besloten dat dat niet meer vrouwen moest overkomen en ging daarom lobbyen voor een wetswijziging.

Lees meer
Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

Pensioen

5 November 2019

Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van de premie.

Lees meer
Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Personeel

13 januari 2020

Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Voor ondernemers begint het nieuwe jaar vanouds met de nodige wijzigingen. JAN© biedt je jaarlijks een handvat door middel van de Special Lonen die wordt opgesteld door de SRA, de accountantsorganisatie waarbij JAN© is aangesloten.

Lees meer
DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Belastingen

13 januari 2020

DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Onderneem je via een gezamenlijke B.V. samen met andere aandeelhouders én houd je minder dan 50% van de aandelen in deze B.V., dan is de hoofdregel dat je verplicht sociaal verzekerd bent. Enerzijds betekent dat ruim € 11.000 per jaar aan premie betalen (door de B.V.), anderzijds ben je wel verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en ontslag. Althans, dat zou je denken.

Lees meer
Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Personeel

12 December 2019

Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Je betaalt straks een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voor werknemers met een flexibele overeenkomst. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

Lees meer
Stijging minimumlonen per 1 januari 2020

Personeel

12 December 2019

Stijging minimumlonen per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan 1,1% omhoog per 1 januari 2020. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. De exacte werkduur hangt af van de sector en eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden.

Lees meer
Echtscheiden of écht scheiden?

Pensioen

12 December 2019

Echtscheiden of écht scheiden?

Ze had het allemaal mis zien gaan bij haar vriendin Annemiek. Het verdriet van de scheiding, het gezeur om alimentatie en de gedwongen verhuizing. En hoe dat achteraf allemaal voorkomen had kunnen worden. Merel had besloten dat dat niet meer vrouwen moest overkomen en ging daarom lobbyen voor een wetswijziging.

Lees meer
Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

Pensioen

5 November 2019

Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van de premie.

Lees meer