Verkeert jouw onderneming in zwaar weer en is ingrijpen noodzakelijk?

Dan zoek je wellicht het antwoord op de vraag: doorgaan, stoppen of herstructureren. Het laatste kan zeer ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld voor het personeel, bij een grote reorganisatie. Het zorgt in ieder geval korte of langere tijd voor een onzekere situatie.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. Wij helpen je bij het maken van de juiste beslissing. Eén die past bij de mogelijkheden van jouw bedrijf en jouw wensen. Wij richten ons op een structurele oplossing om jouw onderneming weer gezond te maken. Daarbij profiteer je niet alleen van onze expertise maar schakelen wij, als dat nodig is, professionals uit ons netwerk in.

Wij ondersteunen je op onder andere de volgende gebieden

 • Herstructurering en reorganisatie;
 • Een (geregisseerd) faillissement, met doorstart van levensvatbare activiteiten;
 • Crediteurensanering;
 • Optimaliseren van cashflowmanagement;
 • Als je onder toezicht staat van bijzonder beheer;
 • Een dreigend afscheid van financiers;
 • Analyse van levensvatbare activiteiten.

Praktische werkwijze

Onze aanpak is puur praktisch. We richten ons niet alleen op de korte termijn, ook de (middel)lange termijn krijgt onze volle aandacht. We starten altijd met een intakegesprek om de situatie in kaart te brengen en de pijnpunten bloot te leggen.

Bij een doorstart werken wij ruim voor de faillissementsuitspraak een scenario uit om schade van een eventueel faillissement, zoals reputatieschade, te minimaliseren. De oplossingsrichtingen en de nadere uitwerkingen leggen we vast in een helder plan van aanpak: het turnaroundplan. Met behulp van dit plan leiden we je naar een gezonde bedrijfsvoering.

Jouw voordelen

 • Hulp bij een dreigend faillissement;
 • Het zoeken van een oplossing die past bij jouw mogelijkheden;
 • Een helder plan van aanpak leidt naar een gezonde bedrijfsvoering;
 • Wij begeleiden je bij iedere stap.

Cases die wij hebben behandeld

Herstructurering kinderopvangorganisatie

Probleemstelling: dalende omzet bij een vaste kostenstructuur

Deze kinderopvang had al 7 jaar last van dalende omzet, waarbij de kostenstructuur zeer rigide was. We herstructureerden de organisatie: 25% van het personeel verdween en de huisvesting kromp in. We professionaliseerden de managementrapportage om strak te kunnen sturen op resultaten per activiteit en vestiging. We adviseerden het bestuur bij en informeerden de Raad van Toezicht over strategische beslissingen.

Doorstart beveiligingsbedrijf 

Probleemstelling: schuldenlast is onhoudbaar

Door een onjuiste tariefstelling (de markt groeide op dat moment), waren de tekorten niet zichtbaar. Na het verlies van een aantal toonaangevende klanten, leed het bedrijf forse verliezen en kon het niet meer aan haar verplichtingen voldoen. We waren nog op tijd om de mogelijkheid van een doorstart te onderzoeken. Onze analyse leerde dat de onderneming in de kern gezond was. Een geregisseerd faillissement, gevolgd door een succesvolle doorstart, leidde tot schadebeperking voor alle partijen.

Doorstart productieonderneming

Probleemstelling: schuldenlast is onhoudbaar

De productieonderneming betrok net voor de crisis een nieuw bedrijfspand met nieuwe machines. Aan het begin van de crisis verloren zij grote klanten, waardoor de financieringslast niet langer houdbaar was. Onder toezichtstelling van intensief beheer was het directe gevolg. Een faillissement van de onderneming was vervolgens onafwendbaar. Door onze onderhandelingen met bank en curator maakte de onderneming een succesvolle doorstart.

Begeleid faillissement keukencentrum

Probleemstelling: onderneming niet levensvatbaar

Een keukencentrum realiseerde in haar 5-jarig bestaan geen positieve resultaten. De oorzaken waren enerzijds de crisis, anderzijds een te kleine afzetmarkt. De onderneming bleek niet levensvatbaar. Wij begeleidden de aanvraag van het eigen faillissement. Hiermee beperkten we de schade voor alle partijen.

Begeleiding thuiszorgorganisatie

Probleemstelling: belastingschulden en betalingsachterstanden

Een thuiszorgorganisatie raakte in de financiële problemen. De bank wilde niet langer financieren en binnen een jaar afscheid nemen. Daarnaast bleek de onderneming forse belastingschulden te hebben en achterstanden in betaling van de pensioenpremies. Als gevolg van verminderde concurrentie was er een positieve omzetontwikkeling. Wij troffen met bijzonder beheer een regeling die ertoe leidde dat de onderneming substantieel meer tijd kreeg om de kredietfaciliteit af te bouwen. Daarnaast troffen we betalingsregelingen met Belastingdienst en pensioenfonds.