Menu 088 2202200

Blog: Verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds

linkedin share
Geplaatst 19-09-2019 16:43

De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF) geeft aan de Minister van SZW de mogelijkheid om – op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak –  deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht te stellen. Dit geldt voor een of meer bepaalde groepen van personen die werkzaam zijn in deze bedrijfstak. Op dit moment kennen we in Nederland 59 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.

 

De werkgevers in deze bedrijfstakken zijn dus verplicht om zich bij het betreffende BPF aan te sluiten en  de statuten en reglementen, inclusief de hierop gebaseerde bestuursbesluiten, na te leven. Deze statuten en reglementen bevatten ook bepalingen die gaan over de door de werkgever verschuldigde premie. De betreffende werknemers bouwen dus automatisch pensioenaanspraken op bij het BPF.

 

In februari 2012 is door de Hoge Raad bevestigd dat een persoon die kan aantonen werknemer te zijn geweest binnen een bepaalde bedrijfstak bij het van toepassing zijnde BPF pensioenaanspraken heeft opgebouwd ook al was hij in de administratie van het BPF niet bekend. In diverse rechtbankuitspraken is bevestigd dat aan een pensioenfonds zeer ruime bevoegdheid toekomt om de verschuldigde premie op de werkgever, dan wel de bestuurder hiervan, te verhalen. Ook over het verleden.

 

Er is ook het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF. Op basis hiervan is het bestuur van een pensioenfonds, op verzoek van een werkgever, verplicht om vrijstelling te verlenen indien deze werkgever al minimaal zes maanden een eigen pensioenregeling heeft op het moment dat de verplichtstelling op hem van toepassing wordt. Verder zijn er nog een aantal gronden waarop de werkgever vrijstelling kan krijgen. Aan elke vrijstelling verbindt de wet wel een aantal voorwaarden.

 

Is je onderneming aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds en wil je advies, neem dan contact op met een van onze pensioenadviseurs.

Nieuws

 • (Zuur) appeltje voor de dorst?

  Het schenken of erven van een onderneming is een emotionele gebeurtenis, waarbij de bedrijfs- en familieharmonie vaak belangrijke factoren zijn. […] Lees verder »
 • De toegevoegde waarde van de EBITDA multiple

  In sommige gevallen wordt de ondernemingswaarde (‘EV’ ofwel ‘Enterprise Value’) gebaseerd op multiples. Multiples zijn vuistregels voor de berekening van […] Lees verder »
 • Zonder goed fundament, verzakt je huis!

  Als we de Nederlandse economie zien als ons huis, dan is het MKB het fundament. Uit het jaarlijkse onderzoek ‘Staat […] Lees verder »
 • Pensioenakkoord (nog) geen reden tot paniek!

  Sinds het pensioenakkoord zaaien verschillende partijen onrust onder werkgevers. Die onrust zit dan vooral in de voorspelde sterke toename van […] Lees verder »
 • (Levens)loop geen blauwtje

  Het leven loopt niet altijd zoals je gepland hebt. Toch kan het zeker de moeite lonen de opnames uit je […] Lees verder »
 • Wil je gebruik maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling (KOR) of juist niet?  Meld je aan of af vóór 20 november a.s.!

  Wil je je nog aanmelden of afmelden voor de nieuwe KOR vanaf 2020? Doe dat dan vóór 20 november a.s. […] Lees verder »
 • Begrip in Verplichtstellingsbesluit onduidelijk? BPF trekt aan het kortste eind

  Is het verplichtstellingsbesluit voldoende duidelijk dat de werkgever kon begrijpen dat zijn onderneming onder de werkingssfeer valt? Dat is volgens […] Lees verder »
 • Valt andere rechtspersoon toch onder verplichtstelling BPF?

  Deze vraag is voor de praktijk zeer relevant. Want de volgende constructie komen we in de praktijk regelmatig tegen: valt […] Lees verder »
 • Hanteer jij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Let op: de ketenregeling gaat veranderen!

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Dit houdt onder andere in dat de […] Lees verder »
 • Bespaar geld en wacht met afscheid nemen van oudere werknemer

  Heb je een oudere werknemer (50+) waarvan je het dienstverband wil beëindigen? Dan kan het voordelig zijn daarmee te wachten […] Lees verder »