Menu 088 2202200

  • Rosa Kromhout van der Meer

    088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »

Werkplek thuis werkkostenregeling

Een deel van onze medewerkers werkt gedeeltelijk thuis. Valt apparatuur en de internetverbinding op de thuiswerkplek onder de 1.2% vrije ruimte?

Antwoord:

Het noodzakelijkheidscriterium ziet op dit moment alleen op gereedschap en communicatie- en computerapparatuur. De voorwaarde voor een onbelaste vergoeding, verstrekking of ter beschikking stelling is dat het gereedschap of de apparatuur echt gebruikt wordt voor het werk. Eventueel privé gebruik is hier dan niet meer van belang. Vooralsnog heeft de staatssecretaris géén voorwaarde gesteld aan het noodzakelijkheidscriterium dat deze op de werkplek gebruikt moet worden. De verstrekking van een computer kan dus onder het noodzakelijkheidscriterium worden gebracht mits de werknemer deze echt gebruikt voor het werk. De Staatssecretaris heeft bepaald dat de internetaansluiting thuis onbelast kan worden vergoed als de werkgever deze aansluiting noodzakelijk acht voor de uitoefening van de dienstbetrekking door de werknemer. De vergoeding voor de internetaansluiting thuis valt dan ook onder het noodzakelijkheidscriterium en gaat dan niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Heb je ook een vraag over?

Zit je vraag er niet tussen? Neem contact op met Diana van Rijswijk via 088 220 2382 of met Martin Tol via 088 220 2348.

Terug naar alle WKR vragen

  • Rosa Kromhout van der Meer

    088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »