Menu 088 2202200

Onze mensen

  • Rosa Kromhout van der Meer

    088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »

Werkkostenregeling

Benut jij de werkkostenregeling optimaal?

De werkkostenregeling (hierna WKR) is een regeling die bepaalt of over jouw vergoedingen en verstrekkingen aan je medewerkers wel of geen loonbelasting moet worden geheven.
Binnen de werkkostenregeling  mag je maximaal 1,2 % van het totale fiscaal loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit is de vrije ruimte.
Je betaalt over het deel binnen de vrije ruimte geen loonbelasting. Over het meerdere wordt echter wel loonbelasting geheven, in de vorm van een eindheffing van 80%.

 

De uitzonderingen

Alles wat je als werkgever aan de werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, wordt als loon aangemerkt. Echter, niet alles wordt daadwerkelijk belast of vermindert de vrije ruimte er zijn vrijstellingen, zoals:
Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking (lunchkosten van de werknemer met klanten), bepaalde vervoerskosten, maaltijden voor medewerkers die overwerken, consumpties op de werkplek, dienstreizen, studiekosten, werk gerelateerde cursussen, verhuiskosten, werkkleding en extraterritoriale kosten (kosten die een werknemer redelijkerwijs maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor zijn werk).

 

De administratie

Wanneer je de administratie zo inricht dat je precies kunt zien welk deel van de vrije ruimte is besteed biedt dit meer inzage in je mogelijkheden voor de rest van het jaar. Daarnaast is het van belang de wetgeving binnen je administratie juist toe te passen zodat je bij een eventuele belastingcontrole niet tegen problemen aanloopt. Vaak is een aantal kleine aanpassingen al voldoende om dit te bereiken.

 

JAN© adviseert je graag

Als ondernemer ervaar je mogelijk een beperking door de WKR. En je wilt natuurlijk niet met een naheffing van 80% te maken krijgen. Gelukkig is er ook een heleboel wél mogelijk binnen de WKR door deze op een juiste manier toe te passen.

Het is fiscaal vriendelijk om je vrije ruimte volledig te benutten denk hier aan een bonus voor de werknemers óf voor jezelf als DGA. Soms gelden er bedragen die maximaal in aanmerking mogen worden genomen, pas jij dit juist toe? Gebruik jij de vrije ruimte in haar geheel? En hoe zit het met het personeelsfeest dat jij organiseert? Hou je voldoende rekening met de WKR bij het maken van keuzes voordat je de uitnodiging verstuurt? Er zijn namelijk interessante manieren om een personeelsfeest fiscaal gunstig vorm te geven.

 

Kortom, pas jij de regeling zo optimaal mogelijk toe?
Rosa Kromhout van der Meer kan je hier alles over vertellen, zij is bereikbaar via 088 220 2295 of RosaKromhoutvanderMeer@JAN.nl.

Onze mensen

  • Rosa Kromhout van der Meer

    088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »