Menu 088 2202200

Onze mensen

 • Rosa Kromhout van der Meer

  088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »

Wat blijft onbelast onder de werkkostenregeling?

Alles wat de werkgever aan de werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, wordt als loon aangemerkt, echter niet alles wordt daadwerkelijk belast. Voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen gelden vrijstellingen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om

 1. Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking (bezoek aan klanten)
 2. Bepaalde vervoerskosten
 3. Maaltijden voor medewerkers die overwerken
 4. Studiekosten
 5. Werk gerelateerde cursussen
 6. Verhuiskosten
 7. Extraterritoriale kosten
 8. Consumpties op de werkplek
 9. Dienstreizen
 10. Werkkleding

Wil je meer weten over de werkkostenregeling? Wat valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

 

 

Onze mensen

 • Rosa Kromhout van der Meer

  088 2202295

Ik wil graag terug gebeld worden »