Menu 088 2202200

Onze mensen

 • Arno Zandvliet

  088 2202402

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Michael Halderman

  088 2202277

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

Ik wil graag terug gebeld worden »

Eigen woning en hypotheekrente

Met ingang van 2013 is er veel veranderd in de regelingen voor de hypotheekrenteaftrek. Als je nu een nieuwe eigen woning koopt, mag je de hypotheekrente alleen nog aftrekken als de hypotheek in minimaal 30 jaar ten minste annuïtair volledig wordt afgelost. Ook als je een lening afsluit voor een verbouwing (verbetering/onderhoud) van je eigen woning, dan moet aan de nieuwe voorwaarden worden voldaan om de rente af te kunnen trekken. Voor bestaande hypotheken (afgesloten vóór 1 januari 2013) geldt overgangsrecht: voor deze hypotheken blijven de oude regels gelden. Al met al zijn de regels een stuk ingewikkelder geworden.

Oversluiten van ‘bestaande’ hypotheken
Voor ‘bestaande’ hypotheken (dat zijn hypotheken die zijn aangegaan vóór 1 januari 2013) blijven de oude regels gelden. Op deze bestaande leningen hoeft vaak gedurende de looptijd niet te worden afgelost. Het is mogelijk om een bestaande lening over te sluiten, bijvoorbeeld bij een andere bank (maar ook bij de eigen B.V. – zie hieronder), zonder dat de voordelen van de oude regels verloren gaan. Het uitgangspunt hierbij is de hoogte van de bestaande eigenwoningschuld zoals die was op 31 december 2012. Na het oversluiten van de hypotheek blijven de oude regels op deze schuld van toepassing. Ook als je je eigen woning met een bestaande hypotheek verkoopt en (binnen een jaar) een nieuwe eigen woning koopt, zal de schuld die je hebt afgesloten voor de aankoop van deze woning, worden aangemerkt als een ‘bestaande hypotheek’. Als je echter meer gaat lenen dan de oorspronkelijke hypotheek, dan gelden voor dat deel van de schuld wel de nieuwe regels (verplichte annuïtaire of lineaire aflossing in 30 jaar).

Hypotheek afsluiten bij de eigen B.V. of familie is nog steeds mogelijk
Je kunt nog steeds een lening aangaan bij je eigen B.V. of bij familie voor de aankoop (of verbouwing) van een eigen woning. De belastingdienst wil echter wel informatie ontvangen over deze lening om te kunnen controleren of er genoeg wordt afgelost. Omdat er in deze gevallen geen bank is, die de gegevens aan de belastingdienst doorgeeft, moet je deze informatie zelf melden. Tot en met 2015 gebeurde dit met een meldingsformulier dat afzonderlijk moest worden verzonden aan de belastingdienst. Vanaf 2016 worden de gegevens over de lening opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Het invullen en toesturen van een afzonderlijk meldingsformulier is niet meer nodig.

Bijleenregeling
Heb je een woning verkocht en ga je een nieuwe woning kopen, dan krijg je te maken met de zogenaamde ‘bijleenregeling’. Deze bijleenregeling komt er kort gezegd op neer dat wanneer je je oude woning met winst verkoopt (winst = verkoopprijs –/- hypotheekschuld -/- verkoopkosten woning; deze winst wordt ook wel ‘de eigenwoningreserve’ genoemd), je deze winst in de nieuwe woning moet stoppen/investeren. Doe je dit niet en leen je de koopprijs van de nieuwe woning volledig bij (bijvoorbeeld) een bank, dan is het deel van de hypotheekrente dat ziet op het leningdeel ter grootte van de verkoopwinst van de oude woning niet aftrekbaar.

Beperking hypotheekrenteaftrek eigen woning

Met ingang van 2014 is de hypotheekrenteaftrek eigen woning beperkt. Voorheen was de hypotheekrente voor de hogere inkomens tegen maximaal 52% aftrekbaar van het inkomen in box 1. De maximale aftrek wordt per jaar met een 0,5% verlaagd tot maximaal 38% in 2041. De maximale aftrek voor 2017 bedraagt 50%.

De rekenmodellen van JAN©
Het kan zijn dat het fiscaal voordelig is de hypotheek aan te gaan bij de bank of juist bij je eigen B.V., of dat je beter de nieuwe woning kunt kopen met eigen geld. Het kan ook zijn dat het fiscaal voordelig is een deel van de hypotheek af te lossen. Om te kijken wat fiscaal de beste optie is, heeft JAN© rekenmodellen ontwikkeld om alle opties voor je door te rekenen.

 

Onze mensen

 • Arno Zandvliet

  088 2202402

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Michael Halderman

  088 2202277

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

Ik wil graag terug gebeld worden »