Menu 088 2202200

Team Curaçao JAN©

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Nico Perdaan

  088 2202444

Ik wil graag terug gebeld worden »

Vrijgestelde NA BV

Een NA BV (Nederlands Antilliaanse BV) kan een ‘vrijgestelde status’ aanvragen. De vrijgestelde NA BV is dan geen winstbelasting meer verschuldigd. Hier zijn uiteraard wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moeten bijvoorbeeld de feitelijke activiteiten uitsluitend bestaan uit het beleggen van vermogen (waaronder ook begrepen het financieren en verstrekken van leningen), verrichten van houdsteractiviteiten of het houden en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast zal de bestuurder van de vrijgestelde NA BV een op Curaçao wonend natuurlijk persoon moeten zijn of een trustkantoor.

In een aantal gevallen kan het fiscaal voordelig zijn om gebruik te maken van een vrijgestelde NA BV:

 • als aan de aandeelhouder een lening wordt verstrekt voor een (in Nederland gelegen) eigen woning (met aftrek hypotheekrente in box 1);
 • als aan de aandeelhouder een lening wordt verstrekt voor privé beleggingen in box 3;
 • als na verkoop van een werkmaatschappij bij de Holding BV een vordering resteert op de koper.

 

Uitkering dividend

De (rente) opbrengsten in de vrijgestelde NA BV worden niet belast. Wel zal aan een Nederlandse aandeelhouder jaarlijks 4% van het vermogen van de vrijgestelde NA BV moeten worden uitgekeerd als dividend. Dit dividend zal worden belast tegen het aanmerkelijk belang tarief van 25% in de inkomstenbelasting. Per saldo zal er in Nederland dus 1% belasting over het vermogen moeten worden betaald. Hier tegenover staat het voordeel dat (ten opzichte van de Nederlandse situatie) 20%-25% vennootschapsbelasting over de opbrengsten in de NA BV wordt bespaard.

Wil jij weten of je belastingvoordeel kunt behalen op Curaçao? Of wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Camiel of Nico. Mailen kan ook naar communicatie@jan.nl.

Team Curaçao JAN©

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Nico Perdaan

  088 2202444

Ik wil graag terug gebeld worden »