Menu 088 2202200

Team Curaçao JAN©

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Nico Perdaan

  088 2202444

Ik wil graag terug gebeld worden »

SPF

Een SPF (Stichting Particulier Fonds) is een stichting met rechtspersoonlijkheid waarin vermogen kan worden afgezonderd. De SPF wordt opgericht met een notariële akte en ingeschreven in een stichtingenregister. Door de oprichter wordt vervolgens vermogen ingebracht. De inbrenger is vanaf dat moment niet meer gerechtigd tot het ingebrachte vermogen. In een ‘huishoudelijk reglement’ wordt aangewezen wie de bestuurders en begunstigden van de stichting zijn. Een financiële instelling (zoals een trustkantoor) geeft uitvoering aan de instructies die in het huiselijk reglement zijn opgenomen en zorgt voor het dagelijks beheer van het vermogen.

 

Geen winstbelasting verschuldigd

De SPF is op Curaçao geen winstbelasting verschuldigd, ook niet over beleggingsresultaten. Daarnaast zijn de uitkeringen vanuit de SPF aan buiten Curaçao wonende personen vrijgesteld van schenkbelasting. De SPF kent veel flexibiliteit en is bijzonder geschikt om privévermogen af te kunnen zonderen of voor het overhevelen van familievermogen naar volgende generaties. Een andere mogelijkheid is om een SPF te gebruiken voor een fiscaal voordelige vakantiewoning op Curaçao: door de woning in een SPF onder te brengen, betaal je op Curaçao en in Nederland geen belasting, ook niet over eventuele verhuurinkomsten.

Wil jij weten of je belastingvoordeel kunt behalen op Curaçao? Of wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Camiel of Nico. Of laat je gegevens achter. Dan bellen wij je terug.

Team Curaçao JAN©

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Nico Perdaan

  088 2202444

Ik wil graag terug gebeld worden »