Menu 088 2202200

Onze mensen

 • Arno Zandvliet

  088 2202402

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Marcel Beentjes

  088 2202289

 • Michael Halderman

  088 2202277

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Nicole Lennarts

  088 2202311

 • Nienke Kimsma

  088 220 2427

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

Ik wil graag terug gebeld worden »

Inbreng van je (IB-) onderneming in de BV

Als ondernemer moet je belasting betalen. Maar niemand betaalt graag te veel en dus zoek je naar de fiscaal meest optimale wijze van ondernemen.
Natuurlijk weet je dat het tarief van de vennootschapsbelasting (maximaal 25%) lager is dan de tarieven in de inkomstenbelasting

(maximaal circa 44,5% zijnde het hoogste schijftarief in de inkomstenbelasting – momenteel 51,75% – minus de zogenoemde MKB-winstvrijstelling van 14%).

JAN© kijkt eerst of de inbreng van je onderneming in een bv je wel de fiscale voordelen biedt, die je denkt te gaan behalen. Er zijn namelijk ook vrijstellingen en aftrekposten waar je geen recht meer op hebt als je een bv hebt. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Een reden om je onderneming in een bv in te brengen, kan natuurlijk ook zijn dat je minder persoonlijk risico wilt lopen. In een bv ben je beter beschermd tegen financiële risico’s dan bij een eenmanszaak of een VOF.
Wanneer bijkt dat de inbreng van een onderneming in een bv lonend en/of gewenst is, dan volgt er een zogenoemd afrekeningmoment met de belastingdienst.

Afrekeningmoment
Je rekent in beginsel af over de meerwaarde van je onderneming.
Deze bestaat bijvoorbeeld uit de goodwill. Goodwill is de door jouw gerealiseerde meerwaarde van de onderneming, denk bijvoorbeeld aan de waarde van opgebouwde klantrelaties en de (goede) bedrijfsnaam.
Ook kunnen activa zogenoemde stille reserves bevatten. Dit houdt in dat de werkelijke waarde van je activa hoger is dan de boekwaarde van de activa. Dit gebeurt vaak bij onroerend goed dat al langer in het bezit van de onderneming is of wanneer gebruik gemaakt is van de fiscale mogelijkheden op het gebied van versnelde afschrijving.
Afrekenen over (de meerwaarde van) de onderneming wordt ook wel een ruisende inbreng van de onderneming genoemd.
Overigens kan daadwerkelijk belasting betalen worden voorkomen door voor een bedrag gelijk aan de meerwaarde een lijfrente aan te kopen.

Afrekenen betekent toch belasting betalen?
Ja, in beginsel houdt afrekenen in dat belasting moet worden betaald over de meerwaarde van de onderneming. Ook kunnen eerder genoten fiscale faciliteiten worden teruggenomen. Denk bijvoorbeeld aan de terugname van de willekeurige afschrijving en de desinvesteringsbijtelling (als tegenhanger van de investeringsaftrek).

Ik wil wel inbrengen maar geen belasting betalen!
Dat is mogelijk. Bij de genoemde ruisende inbreng kun je een lijfrente bedingen. Deze kun je afstorten bij een externe partij (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij). Ook kun je de lijfrente bij de bv bedingen. De belastingheffing wordt dan uitgesmeerd over de uitkeringen die in de toekomst uit de (bij de bv) bedongen lijfrente zullen volgen.
Een andere optie is de zogenoemde geruisloze inbreng.

De geruisloze inbreng
Wanneer je de onderneming geruisloos inbrengt, vindt er in eerste instantie géén afrekening plaats. De boekwaardes in de (IB-)onderneming gaan voor gelijke bedragen over naar de (begin)balans van de bv.

Om gebruik te maken van de geruisloze inbreng moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ingebrachte onderneming minimaal drie jaar worden voortgezet.
Verder moet de Belastingdienst de geruisloze inbreng goedkeuren. Daar moet een verzoek om de afgifte van een goedkeurende beschikking bij de Belastingdienst worden ingediend.

JAN© helpt bij het maken van de keuzes. Is het fiscaal zinvol om je onderneming in te brengen? Als dit wel zo is, is het de vraag of je de gehele ondernemingsvermogen of een (zelfstandig) deel van de onderneming moet inbrengen. JAN© bekijkt beide opties en geeft antwoord op de vraag welke inbreng fiscaal het meest voordelig en/of het meest aantrekkelijk voor jou is.

Camiel Lokkerbol
Belastingadviseur van JAN©

Onze mensen

 • Arno Zandvliet

  088 2202402

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Marcel Beentjes

  088 2202289

 • Michael Halderman

  088 2202277

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Nicole Lennarts

  088 2202311

 • Nienke Kimsma

  088 220 2427

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

Ik wil graag terug gebeld worden »