Menu 088 2202200

onze mensen

 • Arno Zandvliet

  088 2202402

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Marcel Beentjes

  088 2202289

 • Michael Halderman

  088 2202277

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Nicole Lennarts

  088 2202311

 • Nienke Kimsma

  088 220 2427

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

Ik wil graag terug gebeld worden »

Auto van de zaak of in privé?

De aanschaf van een nieuwe auto levert (vrijwel) altijd de nodige hoofdbrekens op. Los van vragen als: kleur, merk, motortype en allerlei andere opties, spelen vragen als privé of zakelijk rijden mee. Je wilt tenslotte zo weinig mogelijk betalen voor de nieuwe auto! Hier volgt een aantal veel gestelde vragen:

 

De auto van de zaak is toch altijd voordeliger?

Dit lijkt in eerste instantie altijd het geval. Je onderneming kan bijvoorbeeld bij de zakelijke aankoop de in rekening gebrachte BTW aftrekken (mits je onderneming belaste prestaties verricht). Wanneer je de auto weer gaat verkopen, moet je weer BTW afdragen en als er sprake is van privégebruik (zie hieronder) dan moet je elk jaar de in mindering gebrachte BTW (voor een deel) corrigeren. De BTW-correctie is gebaseerd op het werkelijke gebruik van de auto. Omdat deze berekening vaak lastig en tijdrovend is, kan ook worden volstaan met toepassing van een forfait van 2,7% op de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto. Als de auto vijf jaar in gebruik is bij de onderneming, mag bijtelling plaatsvinden op basis van een forfait van 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto.

Als dga belasting besparen op de auto van de zaak? Kijk hier voor de mogelijkheden.

 

Wat is een bijtelling?

Wanneer je een zakelijke auto privé rijdt, krijg je bij meer dan 500 privékilometers per jaar te maken met bijtelling en belastingheffing. Het voordeel wat je hebt van het privégebruik van de auto wordt bij je loon opgeteld. Deze bijtelling bedraagt een percentage van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto. Voor een auto jonger dan 15 jaar betaal je afhankelijk van de CO2 uitstoot een bepaald percentage. In de onderstaande tabel hebben wij de bijtellingspercentages 2017 tot 2020 voor de bijtelling van de auto van de zaak samengevoegd.

Jaar % bijtelling 0 gram/km % bijtelling 1-50 gram/km % bijtelling 51-106 gram/km % bijtelling > 106 gram/km
2017-2020 4%* 22% 22% 22%

* Extra voorwaarde vanaf 2019, dan geldt het percentage van 4% tot € 50.000, daarboven 22%.

Uitzondering op de regel vormt een auto die ouder is dan 15 jaar. De bijtelling voor een dergelijke auto is 35% van de waarde in het economische verkeer (= voor BPM vrijstelling). Tenzij dit een milieuvriendelijke auto is, dan wordt er een korting gegeven op het hiervoor genoemde percentage.

 

Wat zijn de vooruitzichten?

Voor alle nieuw op de weg toegelaten auto’s van de zaak geldt een bijtelling van 22%, behalve voor elektrische auto’s. Voor deze nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4%.

Voor hybride auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot 50 gram per kilometer geldt ook een bijtelling van 22%. Het rijden in een plug-in hybride auto wordt niet meer fiscaal gestimuleerd. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. De belastingvoordelen voor deze auto’s worden afgebouwd. Voor nieuwe plug-ins de algemene bijtelling van 22%. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog van het halftarief in de mrb. Zo is het voor particulieren toch een beetje aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

Het kabinet heeft de ambitie dat na 2035 alleen nog auto’s verkocht worden die emissievrij kunnen rijden. Na 2050 moeten er alleen maar emissievrije auto’s rondrijden. Daarom blijft het kabinet volledig elektrisch rijden tot en met 2020 stimuleren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van dit type zakelijk auto blijft 4%. Daarnaast hebben deze auto’s een volledige vrijstelling in de MRB en BPM.

 

60-maandentermijn

Het overgangsrecht wordt beperkt tot maximaal één termijn van 60 maanden. Een zakelijke auto behoudt een lager bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt per jaar gekeken welk dan geldend bijtellingspercentage bij de CO2-uitstoot van de auto past. Er is nog een uitzondering voor auto’s van vóór 1 juli 2012 waarvoor een bijtellingspercentage geldt van 14% of 20%. Deze auto’s behouden deze percentages tot 1 januari 2019. Daarna geldt de jaarlijkse regel.

Hoe voorkom ik dat ik bijtelling moet betalen?

Wanneer je minder dan 500 kilometer privé gereden hebt met de auto van de zaak, moet je dat kunnen aantonen met in ieder geval een sluitende kilometerregistratie (Let op: de kilometerregistratie moet aan diverse eisen voldoen).. Let op: voor bestelauto’s gelden in beginsel dezelfde regels, maar met enkele uitzonderingen.

Welke voordelen heeft de aankoop van een privéauto?

Kies je ervoor om de auto privé aan te schaffen, dan kun je iedere kilometer die je met je eigen auto voor zakelijke doeleinden hebt gereden, onbelast laten vergoeden door je onderneming tegen € 0,19 per gereden zakelijke kilometer. Meer dan genoemde € 0,19 per kilometer vergoeden kan ook, mits de vergoeding zakelijk is en (voor het meerdere) niet onbelast blijft. Vanzelfsprekend heb je in deze situatie geen last van een bijtelling voor privégebruik.

Wat is nu voordeliger?

Wat voordeliger is, hangt af van veel verschillende factoren, die per persoon/onderneming verschillen. Vragen als ‘hoeveel privékilometers rijd je met de auto’ en ‘hoe hoog is de bijtelling’ spelen een rol, maar ook of de onderneming de BTW volledig af kan trekken. Daarnaast zijn ook de beslissingen van de overheid belangrijk.

Door de bank genomen is de zakelijke aanschaf van een nieuwe auto voordeliger in verband met de aftrek van BTW. Ingeval van een B.V. is het voordelig de auto na 3 tot 5 jaar aan jezelf te verkopen. Bij een eenmanszaak of v.o.f. kan dit echter niet en kun je de auto alleen bij bijzondere omstandigheden her-etiketteren naar privévermogen (bijvoorbeeld als je er alleen nog privé in rijdt). Dat is een stuk lastiger.

Gelukkig beschikt JAN© over rekenmodellen die uitwijzen of de aankoop van een auto in privé óf op de zaak fiscaal gezien de beste optie is.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Camiel Lokkerbol via CamielLokkerbol@JAN.nl of jouw persoonlijke belastingadviseur bij JAN©.

Tips!

 • Wanneer je een auto zakelijk koopt, kun je dit het best aan het eind van het jaar doen. Het jaar van aanschaf telt mee als (volledig) eerste gebruiksjaar. Je komt dan eerder toe aan de BTW-correctie op basis van het forfait van 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto.

onze mensen

 • Arno Zandvliet

  088 2202402

 • Camiel Lokkerbol

  088 2202301

 • Dave de Heiden

  088 2202318

 • Johan Bleij

  088 2202423

 • Marcel Beentjes

  088 2202289

 • Michael Halderman

  088 2202277

 • Nicole Leemhuis

  088 2202239

 • Nicole Lennarts

  088 2202311

 • Nienke Kimsma

  088 220 2427

 • Ognjen Soldat

  088 2202321

Ik wil graag terug gebeld worden »