Menu 088 2202200

Waarderingsrapport

De laatste stap in het waarderen van een onderneming, ‘het waarderingsrapport’

Een helder overzicht van de belangrijkste data

Onze analyses en de keuze voor de juiste waarderingsmethode monden uit in een onderbouwd en transparant waarderingsrapport. Hierin staan de uitgangspunten, het risicoprofiel van de onderneming en de waardeberekening. Ons waarderingsrapport bevat vaak de volgende onderdelen:

  • Achtergrond opdracht
  • Historie en object van waardering
  • Positie van de onderneming en markt
  • Financiële analyse
  • Waarderingsmethode en vermogenskosten
  • Uitgangspunten prognose
  • Berekening van de waarde
  • Bijlagen

 

Het stappenplan voor het waarderen van een onderneming:

1. Verzamelen van informatie, 2. Financiële analyse, 3. Waarderingsmethode, 4. Waarderingsrapport