Menu 088 2202200

verzamelen van informatie

De eerste stap bij het waarderen van een onderneming is het verzamelen van alle informatie.

Alle belangrijke gegevens zijn beschikbaar

Met de juiste informatie bepalen we de waarde van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de financiële prestaties, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen, begrotingen, strategische plannen, toekomstverwachtingen en branche-informatie. Ons informatiepakket bevat vaak de volgende onderdelen:

  • Onderneming: activiteiten, belangrijke afnemers en leveranciers, kritische succesfactoren, juridische structuur, personeels- en organisatiestructuur.
  • Markt: relevante marktontwikkelingen, concurrentieanalyse, cliënten, kansen en bedreigingen.
  • Historische financiële informatie: jaarrekeningen, managementrapportages, analyses over afwijkingen met begrotingen, de fiscale situatie en overige bijzonderheden.
  • Toekomstige financiële informatie: begroting komend jaar, financiële projecties en ondernemingsplannen.
  • Diversen: relevante contracten, mogelijke juridische claims.

De volgende stap is de ‘financiële analyse‘.

 

Het stappenplan voor het waarderen van een onderneming:

1. Verzamelen van informatie, 2. Financiële analyse, 3. Waarderingsmethode, 4. Waarderingsrapport