Menu 088 2202200

Financiële analyse

De tweede stap in het waarderen van een onderneming.

Vanuit het verleden en heden kijken we doelbewust naar de toekomst

Voor een juiste waardebepaling is het belangrijk om heel nauwkeurig een analyse van de onderneming te maken. In onze analyse nemen we alle belangrijke aspecten uit het verleden en heden mee. Het resultaat is een helder rapport waarin ook de verwachtingen voor de toekomst een prominente plek hebben. De prognoses stellen we in nauwe samenwerking met het management en de aandeelhouders op. Het spreekt voor zich dat wij in voorkomende gevallen onze objectiviteit en onpartijdigheid goed bewaken.

De volgende stap is “waarderingsmethoden“.

Het stappenplan voor het waarderen van een onderneming:

1. Verzamelen van informatie, 2. Financiële analyse, 3. Waarderingsmethode, 4. Waarderingsrapport