Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Update:  29 september

De maatregelen met betrekking tot het uitstel van betaling van belastingen zijn verlengd tot 1 januari 2021.
Dit gaat echter niet zomaar, want daarvoor gelden een aantal voorwaarden. Naar aanleiding van een eerste verzoek om uitstel van betaling wordt er standaard drie maanden uitstel verleend.

Wil je langer uitstel dan drie maanden dan is dat mogelijk, echter je mag dan geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen tot en met 2021.
Daarnaast moet de noodzaak voor de uitstel van het betalen van belasting worden bevestigd door middel van een ‘derden verklaring’.

Als jij langer dan drie maanden uitstel van betaling nodig hebt neem dan contact op met je adviseur bij JAN©.
Ondernemers krijgen 36 maanden de tijd om hun belastingschuld terug te betalen, in gelijke maandelijkse delen, en hebben de mogelijkheid om het aflossen uit te stellen tot 1 juli 2021.

Uiteraard mag er ook eerder gestart worden met aflossen als die mogelijkheid er is.

Uitstel van betaling in 2020

Het geldt voor vele stukken die JAN© publiceert op zijn website, maar voor dit onderwerp in het bijzonder: de informatie die hieronder staat is de situatie per 21 juli 2020. Het blijft interessant om te zien hoe ten aanzien van dit onderwerp er bijna wekelijks weer een wijziging plaatsvindt. Zo is een paar dagen geleden bekend geworden dat wanneer je niet in aanmerking komt voor verlengd Corona uitstel je niet 1 dag na de vervaldatum van het huidige uitstel ineens het gehele openstaande bedrag hoeft te voldoen. Er komt – deze zomer – een brief van de Belastingdienst met een voorstel om het openstaande bedrag in termijnen te betalen. Een heel mooi gebaar van onze overheid: hiermee kan ondernemend Nederland “zacht landen” is het idee.

Kun je de belastingaanslagen betalen?

Voor veel ondernemers loopt binnenkort de uitstel termijn voor de openstaande belastingaanslagen af.
Als je de openstaande belasting kunt betalen dan is het raadzaam je schuld niet verder te laten oplopen en te starten met het aflossen van de belastingschuld. Het advies op dit moment is wacht heel even op de aangekondigde brief inzake de betalingsregeling. Dan kun je het bedrag in termijnen terugbetalen op de manier zoals de Belastingdienst voorstelt.

Kun je het geld nog even niet missen?

Als je van mening bent dat je de belasting de komende tijd niet kunt betalen (ook niet gespreid) dan heb je de mogelijkheid om tot het einde van het jaar nader belastinguitstel te vragen. De voorwaarde is dan wel dat de betalingsproblemen een gevolg zijn van Corona. Hoe er nader uitstel kan worden gevraagd is afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld op het moment dat er om het eerste uitstel van betaling werd verzocht. Wat de hoogte van je openstaande belastingschuld was op het moment van aanvraag blijkt uit een brief die de belastingdienst vanaf 4 juli 2020 naar de ondernemers heeft verzonden.

Bij een openstaande schuld van  € 20.000 of minder:
Wanneer je verlengd uitstel van betaling nodig hebt en de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van Corona dan volsta je met een verzoek richting de Belastingdienst om nader uitstel. Dit kan dan zonder extra documenten.

Bij een openstaande schuld van € 20.000 of meer:
Wanneer er op het moment van de eerste aanvraag sprake was van € 20.000 of meer aan openstaande belasting dan is de aanvraag procedure voor nader uitstel iets omvangrijker. De aanvraag moet namelijk worden voorzien van een derde-deskundigen verklaring en een liquiditeitsprognose. Hierin moet goed worden onderbouwd op welke aannames deze is gebaseerd en er moet duidelijk blijken dat er  betalingsproblemen zijn. Aanvullend geldt ook hier dat deze problemen het gevolg zijn van Corona. JAN© kan je helpen het verzoek en de bijbehorende documenten.

Dit is al met al een traject met nogal wat wijzigingen. Mocht je hierover vragen hebben, dan is JAN© je hierbij graag van dienst.

De onzekere factor, de belastingrente

Op dit moment wordt er tot 1 oktober 2020 nagenoeg geen belastingrente berekend over de openstaande aanslagen (slechts 0,01% in plaats van 4% of zelfs 8% in het geval van VPB aanslagen). Het is op dit moment nog niet bekend of de datum van 1 oktober 2020 verlengd gaat worden.

Tip!

Wanneer je nog geen juiste voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 hebt aangevraagd dan adviseren we je deze nu te laten verhogen. De betalingstermijn van 6 weken die op een aanslag staat vermeld, is namelijk ook rentedragend. Dit betekent dat het gunstig is om ervoor te zorgen dat er uiterlijk half augustus 2020 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 moet zijn opgelegd. Dan betaal je geen belastingrente. Als je zekerheid wilt op dit gebied dan is dus haast geboden.

Heb jij uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst? Beoordeel dan z.s.m. wat de meest verstandige keuze is in jouw situatie. De adviseurs van JAN© staan klaar om je hiermee te ondersteunen, neem contact op via Corona@JAN.nl