Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Kostenvergoeding en voorwaarden

De TVL-regeling compenseert vanaf 1 oktober 2020 maximaal € 90.000  per drie maanden. Hoofdregel is dat tenminste sprake is van omzetverlies van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De voorwaarde dat maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed, blijft ongewijzigd evenals de voorwaarde dat je als bedrijf per drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten moet hebben.

Bijzondere tegemoetkoming voor de horeca-branche

Veel horeca ondernemers hebben te horen gekregen dat ze de deuren nog weken langer moeten sluiten. Deze branche heeft reeds kosten gemaakt zoals voor de inkoop van bederfelijke waar en het coronaproof maken van hun onderneming. Hiervoor komt een aanvullende tegemoetkoming.
Zie hiervoor het artikel “Steunmaatregel voor de horeca”.

Bijzondere tegemoetkoming voor de evenementenbranche

De evenementenbranche lag plat in de zomermaanden. De plannen voor evenementen in dit najaar werden abrupt afgebroken nadat nieuwe maatregelen tegen het corona-virus werden afgekondigd door de overheid. De evenementenbranche heeft daarom weinig perspectief op omzet.
Een alternatief verdienmodel ligt voor de evenementenbranche ook niet voor de hand.

Veel ondernemingen in de evenementenbranche hebben in het najaar (vierde kwartaal 2020) veel minder omzet dan in de zomermaanden. Het komt veel voor dat de omzet in het najaar zo laag is, dat deze ondernemingen überhaupt geen recht hebben op de TVL.

Voor het vierde kwartaal komt de overheid de evenementenbranche die geen recht zouden hebben op de TVL extra tegemoet. Hoewel de exacte voorwaarden nog worden uitgewerkt, is er ook bij een lage omzet recht op de TVL als:

  • de onderneming ook voor de TVL voor het tijdvak juni tot en met september 2020 in aanmerking kwam;
  • de SBI-code van de onderneming is aangeduid als evenement-gerelateerd;
  • de onderneming kan aantonen dat tenminste 1 festival of evenement heeft georganiseerd óf voor haar omzet voor minimaal 70% afhankelijk is van leveringen aan festivals of evenementen.

De tegemoetkoming voor deze ondernemingen wordt gebaseerd op de hoogte van de TVL voor het tijdvak juni tot en met september 2020.

Aanvragen

De TVL aanvraag voor het vierde kwartaal 2020 vanaf 25 november 2020 worden ingediend.

Strengere voorwaarden in 2021

Allereerst zal per 1 januari 2020 weer gelden dat de SBI-code van jouw onderneming door de overheid moet zijn aangewezen om in aanmerking te komen voor de TVL. De tegemoetkoming is dus dan niet meer beschikbaar voor alle ondernemingen.

Het percentage omzetverlies dat jouw onderneming moeten hebben om gebruik te kunnen maken van TVL wordt ook verhoogd: per 1 januari 2021 naar 40% en per 1 april 2021 naar 45%. Meer informatie over de oorspronkelijke TVL.

Extra steun voor de cultuursector en sportverenigingen?

Momenteel lopen er onderzoeken en vindt er overleg plaats over extra steun voor de cultuursector en sportverenigingen. JAN© verwacht dat er medio november meer bekend wordt gemaakt over de regelingen voor deze sectoren.

Heb je vragen over de TVL neem dan contact op met Patrick Voorn via PatrickVoorn@jan.nl