Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

De regeling

Deze regeling is bedoeld als inkomensondersteuning gedurende een korte periode. Het kabinet heeft besloten om de regeling te verlengen waardoor de ondernemers hun onderneming straks kunnen voorzetten. Bij deze aanvraag werd er in eerste instantie niet gekeken naar het inkomen van de partner of de levensvatbaarheid van het bedrijf, waardoor je als zelfstandige snel in aanmerking kwam voor de regeling. Daar is bij de verlengde regeling verandering in gekomen.

Inkomenscompensatie

Nieuw is de partnerinkomenstoets bij deze regeling. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen nog aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Het gaat hier om een gift, dus dit hoeft niet te worden terugbetaald.

Lening

Naast een aanvulling van het inkomen blijft er ook ondersteuning in de vorm van een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal. Over deze lening betaal je een laag rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt – in de verlengde regeling – gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

De regeling kan bij de gemeente worden aangevraagd.
Vragen? Mail naar Corona@JAN.nl