Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Als werknemers door het werk het risico lopen om besmet te raken met het Corona-virus, dan is het dus aan jou als werkgever om al het mogelijke te doen om besmetting te voorkomen.

Als een werknemer besmet raakt en je hebt alles gedaan wat je kon doen om besmetting te voorkomen, dan heb je voldaan aan de zorgplicht. Als je als werkgever je werknemers niet optimaal hebt beschermd tegen besmetting, dan heb je niet voldaan aan je zorgplicht. Dat kan financiële consequenties hebben als het gaat om de aansprakelijkheid van jou als werkgever.

Wanneer moet je als werkgever je werknemers thuis laten werken?

Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van de omstandigheden.

Als het risico op besmetting op de werkplek groter is dan thuis en thuiswerken geen nadelige consequenties heeft voor de bedrijfsvoering, dan zul je als werkgever al snel moeten toestaan/besluiten dat je werknemers thuis mogen werken.

Als thuiswerken nauwelijks een optie is, dan wordt van jou als werkgever verwacht dat je de maximale maatregelen treft om besmetting op het werk te voorkomen.

Mogen werknemers weigeren om vanuit huis te werken?

Als je op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het Corona-virus kan bieden aan je werknemers en de kans op besmetting op de werkplek veel groter is dan thuis, dan mag je van je werknemers verlangen dat zij thuiswerken.

Dat kan anders zijn als een werknemer geen gelegenheid heeft om thuis te werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij geen goede werkplek heeft.

Als werkgever kun je dat oplossen door aan de werknemer aan te bieden om een (tijdelijke) werkplek te faciliteren. Als een werknemer een goede reden heeft om niet thuis te kunnen of willen werken, dan zal een belangenafweging gemaakt moeten worden; wegen de redenen van de werknemer om niet thuis te werken zwaarder dan de redenen van jou als werkgever om te willen dat de werknemer wel thuiswerkt? En welke oplossingen heb je als werkgever aan de werknemer aangeboden om aan zijn/haar bezwaren tegemoet te komen? Het antwoord op deze vraag hangt dus sterk af van de omstandigheden

Welke richtlijnen moet je als werkgever hanteren voor het reizen (zakelijk en privé) naar besmette gebieden?

Het is raadzaam om de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Die adviezen hebben vier kleurencodes. De actuele kleurcodes kun je vinden op de site van de overheid:https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voor-landen-of-gebieden-waar-het-coronavirus-is-gevonden. Het is verstandig om die goed in de gaten te houden.

  • Groen = er kan gereisd worden naar het gebied.
  • Geel = er kan gereisd worden naar het gebied, ook voor vakantie, maar houd rekening met beperkende maatregelen.
  • Oranje = Reis alleen als dat noodzakelijk is. Vakantiereizen en andere reizen die niet noodzakelijk zijn, worden afgeraden.
  • Rood = Geadviseerd wordt om niet naar het gebied af te reizen.

Als werkgever doet je er bij specifieke vragen goed aan om contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken:

  • telefonisch via +31 247 247 247,
  • via WhatsApp op +31 682 387 796
  • via Twitter op @24/7BZ.

Als reizen naar een besmet gebied door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgeraden, dan mag je als werkgever enerzijds van de werknemer verlangen dat hij/zij privé die reis niet maakt. Anderzijds zul je als werkgever in dat geval niet van de werknemer mogen verlangen dat hij/zij om zakelijke redenen afreist naar besmet gebied.

Mag je werknemers verbieden om naar besmette gebieden op vakantie te gaan of alleen adviseren dat dit niet verstandig is?

Als door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geadviseerd om niet te reizen naar een besmet gebied, dan mag je als werkgever van de werknemer verlangen dat hij/zij privé die reis niet maakt. Hoewel een eenmaal goedgekeurde vakantieaanvraag niet zomaar mag worden ingetrokken, mag je als werkgever dat wel doen in uitzonderlijke situaties; bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. In dit geval kan het zwaarwegende bedrijfsbelang worden gevonden in het belang dat de werknemer niet besmet raakt en bij terugkomst niet het hele bedrijf kan besmetten.

Het is raadzaam om de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken goed te volgen (zie bovengenoemde contactgegevens).