Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Investeringsfonds

Er wordt al een tijdje gesproken over het zogenaamde ‘Wopke-Wiebes-investeringsfonds’.  Het plan ziet op het versterken van het verdienvermogen van Nederland. Er wordt naar verluidt 20 miljard gereserveerd voor dit fonds voor de aankomende 5 jaren. Het fonds is zou investeringen in innovatie en duurzaamheid, infrastructuur en leervermogen ondersteunen.

Investeringskorting op loonheffing

Er komt  een extra aftrek voor investeringen, de BIK (Baangerelateerde Investerings
Korting). Je  kunt bij investeringen een korting krijgen op je af te dragen loonheffing. Van de regeling zijn uitgesloten investeringen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek of vervroegde afschrijving milieu-investeringen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021. De in 2021 gedane investeringen kun je dan verzilveren in 2022 na een goedkeuring van RVO.nl. De investeringen dienen hiervoor tijdig bij RVO aangemeld te worden.

De regeling beoogd de investeringen te stimuleren tijdens de coronacrisis. Daarna zal een andere regeling worden vastgesteld waarbij ook de werkgeverslasten worden beperkt.

Verduidelijking kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

In de huidige wettekst is onduidelijk op welke wijze je de hoogte van de KIA berekent bij samenwerkingsverbanden en bij meerdere ondernemingen.  Een kort voorbeeld:

Methode 1
X en Y werken samen, ieder krijgt de helft van de winst. Zij investeren voor een bedrag van € 325.000. Indien zij 50/50 toerekenen heeft ieder recht op KIA  op basis van een investeringsbedrag van € 162.500. Ieder heeft dan recht op een aftrek van ca. € 11.700.

Methode 2
Alle investeringen dienen eerst bij elkaar opgeteld te worden, waarna de KIA wordt vastgesteld en vervolgens de aftrekpost conform de winstverdeling wordt toebedeeld. In het gegeven voorbeeld is de KIA dan op basis van een investeringsbedrag van € 325.000 nihil.   X en Y hebben dan geen recht op de KIA.

Vanaf 1 januari 2020 wordt methode 2 voorgeschreven.

De wettekst biedt straks ook duidelijkheid voor het geval er sprake is van een belastingplichtige met meerdere ondernemingen. Wanneer een belastingplichtige twee los van elkaar staande ondernemingen heeft (bijv. een bakkerij en een slagerij), geldt dat per onderneming vastgesteld dient te worden hoeveel de KIA betreft. Hier worden de investeringen dus niet bij elkaar geteld.

Heb je investeringsplannen en wil je weten hoe jij zo fiscaal vriendelijk mogelijk kan investeren? Neem dan contact op met Koen Horseling via KoenHorseling@JAN.nl of 088-2202 284

 


Lees ook onze overige artikelen over het Belastingplan 2021: