Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Zo is onder meer overeengekomen dat de verhuurders de huur (deels) kunnen opschorten in april, mei en juni. Ook zullen ze geen winkeliers uitzetten als die kunnen aantonen dat de problemen komen door de coronacrisis.

Eerder werd een voorlopig akkoord bereikt, dat in principe tot 20 april 2020 zou gelden. Daarbij waren de  belangrijkste brancheorganisaties van zowel huurders als verhuurders betrokken. Het tijdelijke akkoord hield een oproep in om met elkaar in gesprek te gaan over de korte termijn, te zoeken naar maatwerk en daarin samen te werken.

De gesprekken tussen de brancheorganisaties zijn doorgegaan met als doel tot een definitieve oplossing te komen om de detailhandel meer lucht te geven tijdens de Coronacrisis. Deze richtlijnen zijn daaruit tot stand gekomen. De richtlijnen zijn niet bindend, dat meldde het ministerie van Economische Zaken. Ze  moeten volgens het ministerie meer worden gezien als een ‘gentlemen’s agreement’ tussen retailers, de detailhandel en vastgoedondernemers. Ook banken zijn bij de afspraken betrokken, vanwege de aflossingsverplichtingen van verhuurders. De richtlijnen houden kort gezegd het volgende in:

Op korte termijn:

Huuropschorting van tenminste 50% gedurende een periode van drie maanden, vanaf april 2020, voor retailers die in de maanden april, mei en juni 2020 een omzetdaling hebben van tenminste 25%. Het omzetverlies moet aantoonbaar het gevolg zijn van de Coronacrisis, het moet gaan om offline omzet en het omzetverlies moet volledig controleerbaar en transparant zijn.

Voor internationale retailers en voor retailers met n internationale aandeelhouders geldt maatwerk.

Verhuurder en financiers zullen, voor zover dat niet noodzakelijk is ter bescherming van hun eigen belangen, geen huuruitzettingen doen, en evenmin aanspraak maken op een bankgarantie of op een concerngarantie.

Op de lange termijn:

Als de daadwerkelijke impact na 3 maanden duidelijk is, komt mogelijk kwijtschelding van betalings-verplichtingen aan de orde. Als is vastgesteld wat de schade als gevolg van de Coronacrisis is zal in goed overleg moeten worden bepaald hoe die kwijtschelding op termijn eruit moet komen te zien. Hierover praten partijen in de maand mei verder.

Voor de volledige tekst van het steunakkoord, waarin de onderwerpen: winkelopening, transparantie en omzetverlies, de lange termijn en support door overheid en financiers, aan de orde komen, lees meer.

Voor zover je nog niet met je verhuurder of huurder in overleg was, ga dat doen, en maak afspraken voor de komende maanden. Heb je vragen hierover, of hulp nodig bij het maken van afspraken? De juristen van JAN© kunnen je hierbij helpen.

Huur winkelbedrijfsruimte tijdelijke maatregelen

In verband met de Corona crisis hebben brancheorganisaties van huurders en verhuurders van winkelbedrijfsruimte een voorlopig akkoord bereikt over te nemen maatregelen op korte termijn, tot 20 april 2020.

Door de Corona crisis en de door de overheid opgelegde maatregelen zien steeds meer winkeliers hun omzet teruglopen, of moeten zij noodgedwongen hun winkel sluiten. Veelal hebben zij als huurders daardoor (dreigende) liquiditeitsproblemen. Terwijl verhuurders zich zorgen maken over waarde van hun vastgoed, en, door de mogelijke liquiditeitsproblemen van huurders, over de cashflow, terwijl hun financieringsverplichtingen ook gewoon doorlopen. Daarom is tussen brancheverenigingen van huurders en verhuurders van winkelruimte overleg gevoerd, over hoe deze problemen aan te pakken.

Hoewel zij in deze problematiek aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar stonden, hebben de brancheorganisaties van huurders (Detailhandel Nederland en NRW)  en verhuurders (IVBN, NRW, Vastgoed Belang en VGO), op 24 maart jl. een voorlopig akkoord bereikt.

Zij zijn voorlopig het volgende overeen gekomen:

De brancheverenigingen roepen verhuurders en huurders op om met elkaar in gesprek te gaan over de korte termijn en te zoeken naar maatwerk en daarin samen te werken. Daarbij nemen zij het volgende zoveel mogelijk in acht:

  • Kwartaalhuren voor Q2 die per 1 april 2020 ingaan om te zetten in maandhuren;
  • Waar nodig aan huurders uitstel van betaling verlenen voor de huur voor de maand april, tot ten minste 20 april 2020;
  • Als er al huurnota’s zijn verstuurd, die niet te incasseren tot 20 april 2020, en geen herinneringen te versturen tot 20 april 2020;
  • Tijdens deze crisismaanden geen boetes of rente te rekenen over uitgestelde huurbetalingen;
  • Winkels die geen substantiële omzetdaling hebben (substantieel is meer dan 25%) blijven op deze korte termijn buiten de discussie;
  • De mogelijkheid bieden om niet aan een exploitatieverplichting te hoeven voldoen, tot eind april 2020. Dit in onderling overleg.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt deze oproep aan alle huurders en verhuurders van winkelruimte in Nederland.

Het is een voorlopig akkoord, verhuurders kunnen dus niet worden gedwongen zich hieraan te houden. De brancheorganisaties doen wel aan alle verhuurders en huurders van winkelruimte een dringende oproep om in deze tijden van crisis hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Dus ben je huurder of verhuurder van winkelbedrijfsruimte, treed dan in overleg met je verhuurder of huurder over deze (tijdelijke) maatregelen en maak daarover afspraken.

De gesprekken tussen de brancheorganisaties gaan ondertussen door, het doel is om voor 20 april a.s. tot een definitieve oplossing te komen waar alle partijen mee moeten kunnen leven.

Het volledige statement, lees verder.

Heb je als huurder of verhuurder van winkelbedrijfsruimte vragen hierover, of hulp nodig bij het maken van afspraken met je verhuurder of huurder? De juristen van JAN© kunnen je hierbij helpen.
Neem contact op via Juristen@JAN.nl

Let op! Dit artikel gaat over de getroffen maatregelen bij  huur / verhuur van een bedrijfsruimte. Ook voor de (ver-)huurder van woonruimte of kantoorruimte zijn maatregelen getroffen.
Meer hier meer over.