Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

De ZZP-er

Het kabinet is bezig om de positie van de ZZP-er aan te passen. Hoe deze positie er nu precies uit komt te zien is nog (steeds) niet duidelijk. In ons artikel van juli 2019 gaven wij aan dat er een minimumtarief zou komen evenals een zelfstandigenverklaring. Inmiddels is duidelijk dat deze zaken te veel administratieve lasten met zich mee zouden brengen dus is hier vanaf gestapt.

 

Versterken rechtspositie ZZP’er

In Nederland werken ruim een miljoen ZZP-ers. Het is vaak voor bedrijven een aantrekkelijke manier om mensen in te huren. Echter, de coronacrisis laat ook de kwetsbaarheid van de ZZP-ers zien: hun  financiële buffers zijn vaak beperkt. Duidelijke regelgeving moet de rechtspositie van de ZZP-er versterken. Binnen het kabinet wordt gesproken over het hervormen van de arbeidsmarkt, echter de hervormingen staan in de steigers.

De webmodule

Opdrachtgevers moeten binnenkort meer duidelijkheid krijgen over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Als dat laatste het geval is kan er een opdrachtgeversverklaring worden afgegeven. Een opdracht gever krijgt hierdoor de zekerheid dat er geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen betaald hoeven te worden. Het is hiervoor uiteraard wel noodzakelijk dat de vragen binnen de webmodule zorgvuldig zijn ingevuld en dat er ook daadwerkelijk volgens de ingevulde informatie wordt gewerkt.

De testfase laat zien dat de webmodule in veel gevallen helderheid geeft en deze wordt waarschijnlijk in het najaar beschikbaar gesteld voor opdrachtgevers.
De uitkomsten uit de webmodule kunnen worden gebruikt door bedrijven om te bekijken of ze de werkrelatie met ZZP’ers anders moeten vormgeven. Het wordt echter gezien als een pilotfase: de webmodule moet dan vooraf duidelijkheid bieden over de arbeidsrelatie maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De uitkomsten zijn anoniem.

Tot 2021 blijft alles zoals het is en mogelijk nog langer. Het kabinet gaat daar in het najaar meer duidelijkheid over geven.

Handhaving

Vanaf 1 juli 2018 is de Belastingdienst enigszins strenger gaan handhaven. De Belastingdienst handhaaft als een opdrachtgever kwaadwillend blijkt, of als opdrachtgevers nadat ze door de Belastingdienst op hun werkwijze zijn gewezen, deze niet aanpassen binnen een redelijke termijn.

Zodra er meer bekend is over hoe de ZZP-er de klussen kan klaren informeert JAN© je hierover op deze website.  Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Johan Bleij via JohanBleij@JAN.nl of 088-2202423.