Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Voordeel

De situatie kan zich voordoen dat binnen een groep bepaalde B.V. ‘s verliesgevend zijn, terwijl andere B.V. ’s winstgevend zijn. Met een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kunnen de verliesgevende B.V. ’s hun verliezen verrekenen met de positieve resultaten van de andere B.V. ’s in hetzelfde jaar. Door deze onderlinge verliesverrekening kun je vennootschapsbelasting besparen.

Blijkt gedurende het jaar dat de fiscale eenheid toch niet voordelig is, dan kun je deze alsnog verbreken. Door deze nu aan te vragen behoud je dus de mogelijkheid om deze wel of niet toe te passen.

Niet altijd voordelig en gewenst

Een fiscale eenheid is niet altijd voordelig en dat komt onder andere door het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Over de eerste € 200.000 wordt 16,5% belasting betaald en daarboven geldt een tarief van 25%. Als de B.V. ’s zijn opgenomen in de fiscale eenheid kom je vaak eerder toe aan het hoogste tarief.

Daarnaast geldt dat er bij een fiscale eenheid onderling verrekening van de belastingen kan plaatsvinden door de belastingdienst. Een teruggave van bijvoorbeeld omzetbelasting kan dan dus verrekend worden met een openstaande belastingschuld van bijvoorbeeld loonbelasting. Dit is niet altijd gewenst.

Reeds een fiscale eenheid aangevraagd? Beoordeel of dit nog wel gewenst is

Heb je per 1 januari 2020 al een fiscale eenheid aangevraagd en wil je dat herzien (bijvoorbeeld in verband met de ongewenste belastingverrekening veroorzaakt door het coronavirus)? Neem dan contact op met jouw belastingadviseur.

Wil je weten of het verbreken of het aanvragen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting verstandig is, neem dan contact op met Nienke Kimsma via NienkeKimsma@jan.nl 
En houd daarbij de datum van 31 maart a.s. in de gaten!