Wat is namelijk het geval?

Bart en Jaap waren voordat ze samen gingen ondernemen beiden in loondienst. Naast een mooi salaris en een auto van de zaak was er een voorziening voor aanvulling van de WIA en namen ze deel in de pensioenregeling. Deze laatste voorzag niet alleen in de opbouw van een ouderdomspensioen maar ook in een partner- en wezenpensioen en nog een aanvullend Anw-hiaatpensioen. Bart en zijn partner zijn gehuwd in gemeenschap van goederen want: huwelijkse voorwaarden is voor ondernemers. En Jaap en zijn vriendin Sanne wonen al jaren samen op basis van een samenlevingscontract en Jaap heeft hun kind erkent, dus er is ook geen directe aanleiding om te trouwen. Dat komt nog wel een keertje als ze het wat rustiger hebben.

De situatie van Sanne

Na het overlijden van Jaap weet Sanne niet waar ze nu eigenlijk recht op heeft. Ze komt erachter dat ze geen aanspraak heeft op een partnerpensioen omdat de pensioenregeling van Jaap hierin, na beëindiging van het dienstverband, niet meer voorziet. Ook de verzekering voor het Anw-hiaat is vervallen. Gezien haar eigen inkomen wordt de Anw-uitkering van de overheid aanzienlijk gekort. Ze moet het dus doen met haar eigen (parttime) inkomen. Omdat het opstellen van een testament nog steeds op de to-do lijst staat, is de zoon de enige erfgenaam.

En hoe zit het met Bart?

Bart krijgt ook te maken met de gevolgen van het overlijden van zijn kompaan. Er is ooit een managementovereenkomst gemaakt waarin is opgenomen dat de erfgenamen verplicht zijn om de aandelen na het overlijden aan te bieden maar deze zijn nooit ondertekend. Hierdoor krijgt Bart dus ineens te maken met de minderjarige zoon van Jaap. De moeder, Sanne, moet formeel de handelingen verrichten namens het kind zolang deze minderjarig is. In dit geval zal er een rechter aan te pas moeten komen. Om te bepalen of de aandelen door het kind aan Bart verkocht mogen worden en of de prijs hiervan redelijk is. Hierbij kan het dus zomaar voorkomen dat de rechter van mening is dat de verkoop niet in het belang van het kind is en zit Bart opgescheept met een minderjarige aandeelhouder. En een rechter die over de schouder van het kind meekijkt.

Financieel verdriet

De casus laat zien dat zowel Sanne als Bart een enorm financieel nadeel ondervinden van het (trieste) overlijden van Jaap. Het netto besteedbaar inkomen van Sanne kan aanleiding geven om de huidige huurwoning in te ruilen voor een goedkopere woning. En Bart zal een zodanig bod moeten doen op de aandelen dat de rechter van mening is dat het in het belang van het kind is om ze wel te verkopen. De vraag is hoe Bart dit dan vervolgens gaat financieren.
En dit alles in een emotionele zware tijd voor beide!

Zorg voor elkaar!

De overgang van een loondienstverband naar ondernemerschap/aandeelhouderschap heeft grote gevolgen voor het gezin na het overlijden. Ongehuwd samenwonende ondernemers/DGA’s met een minderjarig kind kunnen niet zonder testament. En samenwerkende ondernemers/DGA’s moeten goed omlijnde financiële afspraken maken en nadenken over de wijze van financiering ervan. Dit om te voorkomen dat een overlijden niet alleen een emotioneel drama is maar tevens een financieel drama oplevert.

Heb je vragen of wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij: PaulvanRavenzwaaij@jan.nl of 088 220 2257.

Lees ook onze gerelateerde onderwerpen

Bekijk al het nieuws
Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Personeel

13 januari 2020

Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Voor ondernemers begint het nieuwe jaar vanouds met de nodige wijzigingen. JAN© biedt je jaarlijks een handvat door middel van de Special Lonen die wordt opgesteld door de SRA, de accountantsorganisatie waarbij JAN© is aangesloten.

Lees meer
DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Belastingen

13 januari 2020

DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Onderneem je via een gezamenlijke B.V. samen met andere aandeelhouders én houd je minder dan 50% van de aandelen in deze B.V., dan is de hoofdregel dat je verplicht sociaal verzekerd bent. Enerzijds betekent dat ruim € 11.000 per jaar aan premie betalen (door de B.V.), anderzijds ben je wel verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en ontslag. Althans, dat zou je denken.

Lees meer
Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Personeel

12 December 2019

Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Je betaalt straks een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voor werknemers met een flexibele overeenkomst. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

Lees meer
Blaarpleisters bij rekening courant

Belastingen

12 December 2019

Blaarpleisters bij rekening courant

De meeste DGA’s hebben een rekening courant verhouding met hun vennootschap. Ongemerkt loopt de stand van de rekening courant hoog op. Als deze rekening courant niet wordt afgelost dan stelt de belastingdienst steeds vaker dat je met vuur(werk) speelt. En wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. De belastingdienst heeft aangegeven dat zij voor het jaar 2020 extra kritisch zal kijken naar de rente en de hoogte van de rekening courant schuld.

Lees meer
Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Personeel

13 januari 2020

Special Lonen 2020: De belangrijkste wijzigingen in 2020 voor de werkgever

Voor ondernemers begint het nieuwe jaar vanouds met de nodige wijzigingen. JAN© biedt je jaarlijks een handvat door middel van de Special Lonen die wordt opgesteld door de SRA, de accountantsorganisatie waarbij JAN© is aangesloten.

Lees meer
DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Belastingen

13 januari 2020

DGA: (G)een uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag?

Onderneem je via een gezamenlijke B.V. samen met andere aandeelhouders én houd je minder dan 50% van de aandelen in deze B.V., dan is de hoofdregel dat je verplicht sociaal verzekerd bent. Enerzijds betekent dat ruim € 11.000 per jaar aan premie betalen (door de B.V.), anderzijds ben je wel verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en ontslag. Althans, dat zou je denken.

Lees meer
Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Personeel

12 December 2019

Korting op WW premie bij aanwezigheid schriftelijke arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever aantrekkelijker om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Je betaalt straks een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voor werknemers met een flexibele overeenkomst. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

Lees meer
Blaarpleisters bij rekening courant

Belastingen

12 December 2019

Blaarpleisters bij rekening courant

De meeste DGA’s hebben een rekening courant verhouding met hun vennootschap. Ongemerkt loopt de stand van de rekening courant hoog op. Als deze rekening courant niet wordt afgelost dan stelt de belastingdienst steeds vaker dat je met vuur(werk) speelt. En wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. De belastingdienst heeft aangegeven dat zij voor het jaar 2020 extra kritisch zal kijken naar de rente en de hoogte van de rekening courant schuld.

Lees meer