Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

De situatie

De DGA had in privé een belastingschuld van 50.000 euro. Hij had echter onvoldoende middelen om deze schuld te voldoen. Vervolgens heeft de DGA 50.000 euro bij zijn eigen vennootschap geleend. De rente die hij voor die lening overeenkwam was 10% per jaar.

Standpunt Belastingdienst

Zijn kredietwaardigheid in privé was echter dusdanig slecht, dat de inspecteur de lening als onzakelijk bestempelde. Ook stelde de inspecteur dat de vennootschap, door de slechte lening, niet langer in staat was het pensioen in eigen beheer in de toekomst (volledig) uit te kunnen keren. De inspecteur stelde dan ook dat het pensioen in eigen beheer afgekocht was en dat daarmee de gehele commerciële waarde van 350.000 euro ineens in privé bij de DGA belast was. Ook werd 70.000 boete opgelegd.

Belofte maakt schuld

Pensioen in eigen beheer is geen vrijblijvende aftrekpost op je balans. De vennootschap heeft de DGA een bepaalde pensioenuitkering toegezegd. Dat heeft zowel belastingaftrek als belastinguitstel tot gevolg. Van uitstel komt echter geen afstel. De Belastingdienst houdt namelijk scherp in de gaten of de belasting in de toekomst nog voldaan wordt. Ze accepteert dan ook niet dat je van twee walletjes eet en je pensioengeld via een fiscaal gunstiger tarief naar privé haalt. Daar moet je als DGA rekening mee houden. Zeker als je vennootschap over beperkte middelen beschikt.