Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze door de zorgverzekeraars in het leven geroepen continuïteitsbijdrage-regeling is namelijk dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, zoals de NOW, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Wie kunnen aanspraak maken op deze regeling?

Het gaat om zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met de zorg aan coronapatiënten. De regeling geldt voor: mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.
Voor zorgaanbieders die direct te maken krijgen met coronapatiënten zijn al eerder financiële afspraken gemaakt door de overkoepelende organisatie van alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor hen geldt deze continuïteitsbijdrage-regeling dus niet.

Hoe werkt de regeling?

De continuïteitsbijdrage kan vanaf begin mei 2020 worden aangevraagd. De uitwerking daarvan vindt nu plaats. De regeling start per 1 maart 2020, loopt tot en met 30 juni 2020, en wordt mogelijk nog verlengd.

De hoofdlijn van de regeling:
 • de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei 2020 (over de periode vanaf 1 maart 2020) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
 • de continuïteitsbijdrage beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
 • de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
 • dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld en is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
 • de continuïteitsbijdrage ligt naar verwachting tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
 • de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna.

De verwachting is dat deze continuïteitsbijdrage voor het grootste deel van de zorgaanbieders voldoende ondersteuning biedt, ook omdat veel declaraties voor eerder geleverde zorg nog in de maand april 2020 worden uitbetaald.

Vooruitbetaling

Voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot mei 2020, omdat ze al eerder in financiële problemen (dreigen te) komen is een aanvullende regeling getroffen, die geldt voor de volgende branches: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

De hoofdlijn van deze aanvullende regeling:
 • zorgaanbieders uit deze branches met een zorgcontract kunnen, als dat echt noodzakelijk is, vanaf 14 april 2020 een vooruitbetaling aanvragen via VECOZO2;
 • de vooruitbetaling hoeft maar op één plaats te worden aangevraagd en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitbetaald;
 • de vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddeld door zorgverzekeraars vergoede maandomzet;
 • vanaf 20 april 2020 wordt de vooruitbetaling uitgekeerd, mits aan de voorwaarden wordt voldaan; streven is uitbetaling binnen een week;
 • om de regeling vooruitbetaling uitvoerbaar te houden worden alleen bedragen vanaf 250 euro per maand per zorgverzekeraar uitbetaald;
 • de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar wordt op dit moment uitgewerkt en dat vraagt wat meer tijd.

Zorgaanbieders uit andere branches dan hierboven genoemd, die op korte termijn financiële problemen verwachten, kunnen contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar.

De voorwaarden voor de aanvullende regeling voor vooruitbetaling vind je hier.

Neem contact op met de juristen van JAN© via Juristen@JAN.nl als je vragen hebt over deze regeling.