Let op

Wij ondersteunen geen Internet Explorer. Gebruik alstublieft een andere compatible browser voor de beste gebruikerservaring.

Tijdige melding

De betalingsonmacht dient binnen 14 kalenderdagen aan het pensioenfonds gemeld te worden. De periode van 14 dagen begint op het moment dat de premie voldaan hoorde te zijn.

Juiste wijze

De Belastingdienst heeft een speciaal formulier ontwikkeld om de betalingsonmacht aan het pensioenfonds te melden: ‘Melding Betalingsonmacht heffingen bedrijfspensioenfonds en premies’ . De Belastingdienst is geen partij in de discussie, maar heeft het formulier gebundeld met het formulier om betalingsonmacht voor belastingen en premies te melden.

Op het formulier moeten naast de openstaande bedragen ook de omstandigheden rond de betalingsonmacht beschreven worden. Daarbij dient aangegeven te worden wanneer en hoe de onmacht is ontstaan. Ook moet gemeld worden wanneer verwacht wordt dat de premies weer voldaan kunnen worden.

Het volledig ingevulde formulier dient rechtstreeks naar het pensioenfonds gestuurd te worden.

 

Verwijtbaarheid

De betalingsonmacht is verwijtbaar wanneer er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bij een tijdige melding dient het pensioenfonds aan te tonen dat er in de drie voorafgaande jaren sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Om dit aan te tonen heeft het pensioenfonds een verregaand recht informatie bij de werkgever op te vragen. De werkgever is daarbij verplicht de informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe de onmacht is ontstaan. Het pensioenfonds bepaalt welke informatie ze precies wil ontvangen en binnen welke termijn de werkgever deze informatie moet verstrekken.

Gewezen bestuurder

Bovenstaande geldt ook voor gewezen bestuurders indien de betalingsachterstand is ontstaan tijdens hun bestuursperiode. Dat betekent dat een bestuurder ook na een eventueel faillissement van de onderneming hoofdelijk aansprakelijk kan zijn.

Tot slot

In tijden van financiële nood is het melden van betalingsonmacht bij een bedrijfstakpensioenfonds niet altijd het eerste waaraan gedacht wordt. De gevolgen van het niet juist melden kunnen echter enorme gevolgen van de bestuurder in privé hebben.

Uiteraard helpen we je graag bij het op juiste wijze melden van de betalingsonmacht. Vragen? Neem contact op met Bart van der Schaal via BartvanderSchaal@JAN.nl