Engelse website van JAN©
kop belastingzaken
JAN© helpt je vooruit!

Eigen woning en hypotheekrente

De hypotheekrenteaftrek: een veelbesproken onderwerp. Op dit moment is het plan om voor hypotheken die worden afgesloten na 1 januari 2013, alleen nog maar hypotheekrenteaftrek toe te staan als je op deze nieuwe hypotheek ook aflost. Ook is gesproken over de mogelijkheid om de hypotheekrenteaftrek op bestaande leningen tariefsmatig in te perken. Maar de plannen zijn niet definitief. Natuurlijk volgt JAN© de ontwikkelingen op de voet.

De huidige stand van zaken:

Voorwaarden hypotheekrenteaftrek
Hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar als de hypotheek is gebruikt voor de koop van een woning of voor een verbouwing (verbetering/onderhoud) van een woning.
Op dit moment is de hypotheekrente voor een eigen woning 30 jaar aftrekbaar. Ga je na bijvoorbeeld 10 jaar verbouwen en sluit je hiervoor een extra hypotheek af, dan gaat voor deze hypotheek weer een nieuwe 30-jaarstermijn lopen.

Heb je een woning verkocht en ga je een nieuwe woning kopen, dan krijg je te maken met de zogenaamde
‘bijleenregeling’. 
Deze bijleenregeling komt er kort gezegd op neer dat wanneer je je oude woning met winst verkoopt (winst = verkoopprijs – hypotheek - verkoopkosten woning; deze winst wordt ook wel ‘de eigenwoningreserve’ genoemd), je deze winst in de nieuwe woning moet stoppen/investeren. Doe je dit niet en leen je de koopprijs van de nieuwe woning volledig bij (bijvoorbeeld) een bank, dan is het deel van de hypotheekrente ter grootte van de verkoopwinst van de huidige woning niet aftrekbaar.

De rekenmodellen van JAN©
Het kan zijn dat het fiscaal voordelig is de hypotheek te lenen bij de bank of bij je eigen bv of dat je beter de nieuwe woning kunt kopen met eigen geld. Het kan ook zijn dat het fiscaal voordelig is een deel van de hypotheek af te lossen. Om te kijken wat fiscaal de beste optie is, heeft JAN© rekenmodellen ontwikkeld om alle opties voor je door te rekenen.

Camiel Lokkerbol
Belastingadviseur van JAN©

Direct contact met de specialist!
Jeroen Koopmans - Belastingadviseur van JAN©

Jeroen Koopmans

Belastingadviseur van JAN©
088 220 2302

 
 

logo van JAN
088 220 2200

GEEN GEDOE MET DE BELASTINGEN!